• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 439/22 Projekt Exkurzie 12 751,00 s DPH 57/22 27062022 Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 1738 Topoľčany, Ičo: 46153055 Mgr. Miloš Kováč Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 29.06.2022 29.06.2022
  Zmluva P3/24 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 0,00 s DPH 20.02.2024 Lukáš Valuch - ELEKTROMONT SOŠ techniky a služieb Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024
  Faktúra 93/24 SPV - Slniečko potraviny 60,89 s DPH 24/24 16.02.2024 HURBAN trade s. r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 88/24 literatúra Odvody poistného 2024 8,40 s DPH 50/24 15.02.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri celulózke 40,Žilina IČO 36371271 SOŠTaS,Topolčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 90/24 SPV - bufet tovar 230,45 s DPH 24/24 15.02.2024 HURBAN trade s. r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 89/24 športový materiál na Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stred.škôl 500,00 s DPH 49/24 15.02.2024 BB SPORT s.r.o., Dr. Pantočku 40A/489, 955 01 Tovarníky,IČO: 36849880 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 86/24 PPV Slniečko potraviny 27,07 s DPH 29/24 14.02.2024 MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Zmluva Q1/24 Dodatok č. 1 - poistenie majetku 10 381.17 s DPH 13.02.2024 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ÚNSK Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 13.02.2024
  Faktúra 85/24 2 sady pohárov - súťaž 100,00 s DPH 47/24 13.02.2024 Zuzana Petrusová-DISCOVERY ZUZANA SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 80/24 informačný bulletin 141,60 s DPH 15/24 12.02.2024 PRIMA-PRINT,Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, IČO: 31442781 SOŠTaS,Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 81/24 bufet tovar 28,80 s DPH 3/24 12.02.2024 KANCPAPIER, s. r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 82/24 PPV Slniečko - potraviny 138,65 s DPH 33/24 12.02.2024 J.Božik, Pekáreň Pod Hôrkou 599, Jacovce, IČO: 11984945 Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 83/24 PPV Slniečko - potraviny 287,68 s DPH 31/24 12.02.2024 BIDFOOD s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 SOŠTaS,Topolčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 79/24 SPV - bufet tovar 244,40 s DPH 24/24 09.02.2024 HURBAN trade s. r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
  Faktúra 62/24 odvoz papier, plasty 21,12 s DPH W1/22 08.02.2024 NEHLSEN - EKO, spol. s r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 20.02.2024 20.02.2024
  Faktúra 61/24 mäso a tovar pre PPV Jedáleň Slniečko 1 425,86 s DPH 32/24 07.02.2024 Pavol Zachar st., Komenského 671/20, Bošany, IČO: 17624487 SOŠTaS,Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
  Faktúra 55/24 elektrická energia 01/2024 Autoservis 409,66 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
  Objednávka 51/24 materiál do kaderníctva 3 000.00 s DPH 07.02.2024 Hairtrix, Pri mlyne 12, 949 05 Nitra, IČO: 35922346 Cabajová MOV Mališková Mališková Katarína hospodárka 07.02.2024
  Faktúra 56/24 elektrická energia 01/2024 Strojstav 442,94 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
  Faktúra 78/24 PPV Slniečko potraviny 94,65 s DPH 29/24 07.02.2024 MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14601