Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 439/22 Projekt Exkurzie 12 751,00 s DPH 57/22 27062022 Freibus Slovakia Tour, s.r.o., Nám.Ľ.Štúra 1738 Topoľčany, Ičo: 46153055 Mgr. Miloš Kováč Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 29.06.2022 29.06.2022
Zmluva E1/23 Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu podľaskutočnejspotreby s DPH 17.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ TaS Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 17.03.2023
Objednávka 48/23 športový materiál na Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stred.škôl 70,00 s DPH 14.03.2023 BB SPORT s.r.o., Dr. Pantočku 40A/489, 955 01 Tovarníky,IČO: 36849880 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Katarína Mališková Mališková hospodárka 14.03.2023
Objednávka 44/23 darčekové poukážky pre zamestnancov 1 200.00 s DPH 14.03.2023 SPORTISIMO, Boženy Nemcovej 8, Bratislava , IČO: 44156979 Mgr. Miloš Kováč Mališková Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ 14.03.2023
Objednávka 45/23 meranie skutočnej spotreby pohon.látok 850,00 s DPH 14.03.2023 SÚDST, s. r. o.a , Kvačalova 782/11, 01 004 Žilina,IČO: 36392405 Mgr. Miloš Kováč Mališková Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ 14.03.2023
Objednávka 46/23 Ceny do súťaží 60,00 s DPH 14.03.2023 FA Discovery Zuzana, 1. mája 153, 956 22 Prašice, IČO: 36886556 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mališková Katarína Mališková Katarína hospodárka 14.03.2023
Objednávka 47/23 Občerstvenie na súťaž v basketbale 148,00 s DPH 14.03.2023 PPV Jedálen Slniečko, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 82 Topoľčany, IČO: 00351989 SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Mališková Katarína Mališková Katarína hospodárka 14.03.2023
Objednávka 49/23 Potraviny pre Slniečko a Srdiečko 8 000.00 s DPH 14.03.2023 Spodos SRO, Pod Kalváriou 4528/3A, 955 01 Topoľčany, Ičo: 30997666 SOŠTaS,Topolčany Mária Slámová Slámová MOV 14.03.2023
Objednávka 50/23 materiál do kaderníctva 3 000.00 s DPH 14.03.2023 Hairtrix, Pri mlyne 12, 949 05 Nitra, IČO: 35922346 Cabajová MOV Mališková Mališková Katarína hospodárka 14.03.2023
Objednávka 51/23 materiál do kaderníctva 3 000.00 s DPH 14.03.2023 FASHIONET HOLDING s.r.o., Novozámocká 47, 94201 Šurany, IČO: 35966637 Cabajová MOV Mališková Mališková Katarína hospodárka 14.03.2023
Zmluva I2/23 Dodatok č. 1 ku KZ s DPH 13.03.2023 ZO OZ PŠaV na Slovensku SOŠT a S v Topoľčanoch SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ školy 13.03.2023
Faktúra 129/23 potraviny pre PPV Slniečko 282,53 s DPH 1/23 10.03.2023 INMEDIA, spol. s r. o. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 118/23 pevná linka 2/2023 102,43 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. SOŠ TaS, Topolčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 127/23 potraviny pre PPV Slniečko 96,49 s DPH 2/23 08.03.2023 MILSY a. s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 115/23 elektrická energia 2/2023 Strojstav 598,27 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 117/23 elektrická energia 2/2023 Škola 1 472.69 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 116/23 elektrická energia 2/2023 Slniečko 2 156.28 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 114/23 elektrická energia 2/2023 Salón I 422,84 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 113/23 elektrická energia 2/2023 Autoservis 708,29 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 109/23 prev. náklady vyúčtovanie za rok 2022 Slniečko 2 175.98 s DPH 06.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SOŠ TaS, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 14.03.2023 14.03.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13672

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989