• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/01/2024 nákup mäsa a mäsových výrobkov 17 429,53 bez DPH 205/15 02.01.2024 12.01.2024 priebežne podľa čiastkových objednávok 22.01.2024 Pavol Zachar-P+F+P Maso údeniny, Komenského 671/20, 956 18 Bošany Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Szabová, Cabajová zástt.r. hlavná MOV 24.01.2024
  VO: Súhrnná správa SS 001/2023 Súhrnná správa za 1Q/2023 nad10 000.00 bez DPH 31.08.2023 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/01/2023 nákup mäsa a mäsových výrobkov 10 500.00 bez DPH 205/15 13.01.2023 06.02.2023 priebežne podľa čiastkových objednávok 28.02.2023 Pavol Zachar-P+F+P Maso údeniny, Komenského 671/20, 956 18 Bošany Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Szabová, Cabajová zástt.r. hlavná MOV 28.02.2023
  VO: Súhrnná správa SS 003/2022 Súhrnná správa za 1Q/2022 nad5 000.00 s DPH 22.07.2022 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 22.07.2022
  VO: Súhrnná správa SS 001a/2022 Súhrnná správa za 1Q/2022 nad1 000.00 s DPH 27.04.2022 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 27.04.2022
  VO: Súhrnná správa SS 001/2022 Súhrnná správa za 1Q/2022 nad1 000.00 s DPH 26.04.2022 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 26.04.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/04/2022 Maľovanie priestorov školy 54 725.52 s DPH 28.02.2022 07.03.2022 08.04.2022 09.03.2022 ITEEX, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 10.03.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 03/2022 Prenosné digitálne laboratórium pre projekt ITMS2014 400,00 s DPH 08.02.2022 07.02.2022 25.06.2022 28.01.2022 Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske IČO: 34059105 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Katarína Mališková Mališková Katarína hospodárka 08.02.2022
  VO: Súhrnná správa SS 004b/2021 Súhrnná správa za 4Q/2021 nad5 000.00 s DPH 24.01.2022 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 24.01.2022
  VO: Súhrnná správa SS 004a/2021 Súhrnná správa za 4Q/2021 nad1 000.00 s DPH 24.01.2022 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 24.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2022 Zábavná fyzika pre projekt ITMS2014 575,00 s DPH 20.01.2022 27.01.2022 25.06.2022 28.01.2022 Mgr. Michal Figura, Jána Kostru 35, 090 06 Ľubotice, IČO: 50577298 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Katarína Mališková Mališková Katarína hospodárka 28.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 01/2022 výmena plyn. kotla pre PPV Salon I 3 714.36 s DPH 17.01.2022 21.01.2022 31.01.2022 25.01.2022 HERMANN SK, spol.s.r.o., Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky, Ičo: 44314507 SOŠTaS,Topolčany 25.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 05/2022 Jazykový kurz pre projekt ITMS2014 2 100.00 s DPH 10.01.2022 07.01.2022 30.06.2022 10.01.2022 ELIZE s.r.o, Duklianska ul. 79/20, 971 01 Prievidza, IČO: 50577298 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany Katarína Mališková Mališková Katarína hospodárka 28.02.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/01/2021 Jazykový kurz - Active English week 2 100,00 s DPH 20.12.2021 07.01.2022 28.02.2022 10.01.2022 Elize s.r.o, Duklianska ul. 79/20, 971 01 Prievidza, Ičo:50352431 Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 11.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/02/2021 Maľovanie priestorov školy 49 947.20 s DPH 03.12.2021 01.12.2021 28.02.2022 03.12.2021 ITEEX, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Mgr. Miloš Kováč riaditeľ 03.12.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/01/2021 nákup mäsa a mäsových výrobkov 5 378.40 bez DPH 205/15 25.10.2021 05.11.2021 priebežne podľa čiastkových objednávok 10.11.2021 Pavol Zachar-P+F+P Maso údeniny, Komenského 671/20, 956 18 Bošany Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topoľčany Szabová, Cabajová zástt.r. hlavná MOV 10.11.2021
  VO: Súhrnná správa SS 003/2021 Súhrnná správa za 3Q/2021 nad1 000.00 s DPH 15.10.2021 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 15.10.2021
  VO: Súhrnná správa SS 03/2021 Súhrnná správa za 3Q/2021 nad5 000.00 s DPH 15.10.2021 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 15.10.2021
  VO: Súhrnná správa SS 002/2021 5000 Súhrnná správa za 2Q/2021 nad5 000.00 s DPH 08.07.2021 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 08.07.2021
  VO: Súhrnná správa SS 002/2021 1000 Súhrnná správa za 2Q/2021 nad1 000.00 s DPH 08.07.2021 Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 08.07.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/254