Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Miloš Kováč Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Zuzana Sekmanová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Zuzana Selecká Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV.A bozp
Triedna učiteľka: IV.A mechanik elektrotechnik
 
 
Mgr. Peter Bahorec Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C autoopravár mechanik
Triedny učiteľ: II.C elektromechanik
Triedny učiteľ: II.C lakovník
 
 
Mgr. Ondrej Benko Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A bozp
Triedny učiteľ: II.A mechanik elektrotechnik
Triedny učiteľ: III.E elektromechanik
 
 
Mgr. Lenka Bódiová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D hostinský
Triedna učiteľka: I.D kaderník
 
 
Ing. Jana Boldišová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.S podnikanie
Triedna učiteľka: II.S spoločné stravovanie
Triedna učiteľka: II.S strojárstvo
 
 
Janka Cabajová Rozvrh
Hlavná majsterka
 
 
Mgr. Marián Dubný Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C autoopravár mechanik
Triedny učiteľ: I.C inštalatér
Triedny učiteľ: III.B kozmetik
Triedny učiteľ: III.B mechanik nastavovač
 
 
Ing. Martin Grman Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tatiana Hinzellerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B kozmetik
Triedna učiteľka: IV.B mechanik nastavovač
 
 
Mgr. Elena Martinková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Mišovýchová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.S elektrotechnika
Triedna učiteľka: I.S podnikanie
 
 
Ing. Branislav Ondrejka Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E elektromechanik
Triedny učiteľ: II.E inštalatér
 
 
Mgr. Monika Perecová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Rácek Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Ráceková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D hostinský
Triedna učiteľka: II.D inštalatér
Triedna učiteľka: II.D kaderník
 
 
Bc. Mária Slámová Rozvrh
Hlavná majsterka
 
 
Mgr. Martin Šuriansky Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C autoopravár mechanik
Triedny učiteľ: III.C elektromechanik
Triedny učiteľ: III.C inštalatér
 
 
Ing. Mária Urminská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B kozmetik
Triedna učiteľka: II.B mechanik nastavovač
Triedna učiteľka: III.A bozp
Triedna učiteľka: III.A mechanik elektrotechnik
 
 
Ing. Jozef Varényi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Vaščáková Budajová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D hostinský
Triedna učiteľka: III.D kaderník
 
 
Mgr. Renata Vranková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A bozp
Triedna učiteľka: I.A mechanik elektrotechnik
 
 
Mgr. Vanda Zaťková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B kozmetik
Triedna učiteľka: I.B mechanik nastavovač
 
 
Miroslav Zorko Rozvrh
Hlavný majster
 
 
Pavol Domanický Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Miriam Fabríciová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Miroslava Fodorová Rozvrh
Majsterka
 
 
Pavol Gross Rozvrh
Majster
 
 
Miloš Chúťka Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Miroslav Jánoš Rozvrh
Majster
 
 
Jozef Kišac Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Pavol Lacika Rozvrh
Majster
 
 
Milan Mališka Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Denis Matejovič Rozvrh
Majster
 
 
Janka Merková Rozvrh
Majsterka
 
 
Milan Moravka Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Lucia Némethyová Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Roman Petiaš Rozvrh
Majster
 
 
Gabriela Šramatá Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Martina Štefkovičová Majsterka
 
 
Bc. Peter Urminský Rozvrh
Majster
 
 
Ivana Vančová Rozvrh
Majsterka
 
 
Peter Vozník Rozvrh
Majster

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2023

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989