Zoznam tried

Názov
I.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
I.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
I.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvia Lukáčová
I.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvia Lukáčová
I.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
I.C elektromechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
I.C lakovník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
I.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
I.D inštalatér Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
I.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
I.S spoločné stravovanie Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Boldišová
I.S strojárstvo Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Boldišová
I.T podnikanie Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
II.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
II.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
II.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
II.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
II.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
II.C elektromechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
II.C inštalatér Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
II.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vaščáková Budajová
II.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vaščáková Budajová
II.E elektromechanik Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
II.T podnikanie Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mišovýchová
II.T spoločné stravovanie Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mišovýchová
II.T strojárstvo Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mišovýchová
III.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Selecká
III.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Selecká
III.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová
III.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová
III.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
III.C elektromechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
III.C lakovník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
III.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Vranková
III.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Vranková
III.E elektromechanik Triedny učiteľ Ing. Branislav Ondrejka
III.E inštalatér Triedny učiteľ Ing. Branislav Ondrejka
IV.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková
IV.A kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková
IV.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková
IV.A mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989