Zoznam tried

Názov
I.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Vranková
I.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Vranková
I.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková
I.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vanda Zaťková
I.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
I.C inštalatér Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
I.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Bódiová
I.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Bódiová
I.S elektrotechnika Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mišovýchová
I.S podnikanie Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mišovýchová
II.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
II.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
II.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
II.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
II.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
II.C elektromechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
II.C lakovník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Bahorec
II.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
II.D inštalatér Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
II.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Ráceková
II.E elektromechanik Triedny učiteľ Ing. Branislav Ondrejka
II.E inštalatér Triedny učiteľ Ing. Branislav Ondrejka
II.S podnikanie Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Boldišová
II.S spoločné stravovanie Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Boldišová
II.S strojárstvo Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Boldišová
III.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
III.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Urminská
III.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
III.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Dubný
III.C autoopravár mechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
III.C elektromechanik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
III.C inštalatér Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Šuriansky
III.D hostinský Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vaščáková Budajová
III.D kaderník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vaščáková Budajová
III.E elektromechanik Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Benko
IV.A bozp Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Selecká
IV.A mechanik elektrotechnik Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Selecká
IV.B kozmetik Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová
IV.B mechanik nastavovač Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kňaze Jamrichová

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2023

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989