Zriaďovateľ

Grafické CAD/CAM systémy vyučujeme s podporou firmy Schier Technik Slovakia s.r.o Trenčín a softwaru SOLID WORKS a SOLID CAM. Pre simuláciu CNC obrábania používame softvér INTYS . 

Pre vyučovanie technického kreslenia na PC a grafických systémov využívame software  ProgeCAD. 

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologická pomoc denne od 7:00 do 24:00 hod. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.

Národný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 • Biela pastelka

  Dňa 22.9.2023 sa naše žiačky z III.B triedy Ema Košútová a Natália Bridová v spolupráci so ŽŠR zapojili do charitatívnej akcie "BIELA PASTELKA", ktorej finančný výnos je pomocou pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vyzbierané peniaze boli odovzdané Únii nevidiacich. Im a všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ĎAKUJEME. Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

 • OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠTUDENTOV V KRAJI

  13.6.2023 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre stretli riaditelia stredných škôl, pedagógovia, rodičia, no najmä výnimočne šikovní a bystrí mladí ľudia, ktorí už vo svojom veku dosahujú naozaj nevšedné úspechy. Ocenenia udeľoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Naším oceneným študentom bol Samuel Hunka z III.D triedy, odbor kaderník. Srdečne blahoželáme! Pozrite si fotografie v galérii OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠTUDENTOV V NAŠOM KRAJI .

 • súťaž 3D modelovanie Solidworks

  Dňa 12.5.2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže 3D modelovanie Solidworks v Trnave. Súťaž preverila ich znalosti a zručnosti s prácou v programe Solidworks. Žiaci modelovali 3D súčiastku. Svoje sily si zmeralo 44 študentov z rôznych stredných škôl na Slovensku. Naši žiaci sa umiestnili v prvej tretine súťažiacich. René Hanšut (III.B) sa umiestnil na 12. mieste, Jakub Kišac (IV.A) na 14. mieste a Jozef Valach (II.B) na 15. mieste. Popri súťaži mohli žiaci vidieť podnetné prednášky svojich rovesníkov z iných škôl a prezentáciu TUKE. Do fotogalérie bol pridaný nový album súťaž 3D modelovanie Solidworks .

 • Športovec roka mesta Topoľčany

  Náš žiak Šimon Staňo z I.A triedy je členom Piraňa Sport Clubu Topoľčany, ktorý bol ocenený na Športovcovi roka mesta Topoľčany. Gratulujeme !!! 👍 Catering akcie zabezpečili naši talentovaní žiaci z odboru hostinský. Pozrite si album Športovec roka mesta Topoľčany.

 • Súťaž SYSTHERM Sušice 2023

  10.-12.5.2023 v Sušiciach sa konal 5. ročník medzinárodných súťaží O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM a O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYSTHERM 🏆🔮. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Daniel Ševela z III.C triedy odbor elektromechanik, Marek Zdichavský zo IV.A triedy, odbor mechanik elektrotechnik a Kristián Opáth z II.C triedy, odbor inštalatér. Pozrite si album Súťaž SYSTHERM Sušice 2023.

 • MATRIX START TALENT 2023

  5.5. 2023 v Pardubiciach sa stretlo 30 finalistov – talentovaných študentov kaderníckych škôl z Českej a Slovenskej republiky na súťaži MATRIX START TALENT. Našu školu už po druhýkrát úspešne reprezentoval Samuel Hunka, žiak III.D triedy odbor kaderník a na svojom modelovi predviedol pánsky strih. Do fotogalérie bol pridaný nový album MATRIX START TALENT 2023.

 • Upracme si Topoľčany

  Dňa 20.4.2023 sa zapojila aj naša škola do akcie poriadanej mestom Topoľčany – Upracme si Topoľčany. Žiaci z II.A bezpečnostný technik a I.T podnikanie v remeslách a službách upratali okolie školy, cestu k parku Športovcov, park Športovcov, cestu k mestskému parku a mestský park. Pozrite si fotoalbum Upracme si Topoľčany.

 • Barber kurz kaderníkov

  26.4.2023 naši kaderníci absolvovali barber školenie. Do fotogalérie bol pridaný nový album Barber kurz našich kaderníkov.

 • Young Car Mechanic 2023

  Dňa 19. 4. 2023 našu školu úspešne reprezentoval žiak z III.C triedy Patrik Merka, odbor autoopravár mechanik v súťaži Young Car Mechanic v Bratislave. Je to medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel. Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž "Young Car Mechanic 2023".

 • Power Fest 2023

  21.4.2023 sa žiaci IV.A zúčastnili na Power Feste v Západoslovenskej distribučnej v Nitre. Mali si možnosť vyskúšať rôzne elektrikárske zručnosti a oboznámiť sa s pracovnou možnosťou v tejto významnej firme s ktorou naša škola spolupracuje už niekoľko rokov, ponúka žiakom odbornú prax a po vyštudovaní aj pracovné miesto. Žiaci vyhrali niekoľko cien v rýchlosti a šikovnosti pri zapájaní sa do pripravených aktivít. Do fotogalérie bol pridaný nový album Power Fest 2023.

 • Deň Zeme 2023

  Pri príležitosti Dňa Zeme tím našej školy Greenfluenceri a energia spolu so spolužiakmi z triedy II.A odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pripravili Zážitkové aktivity environmentálnej výchovy pre žiakov Materskej školy Tribečská v Topoľčanoch spojené s výsadbou dvoch stromov na tému: Zasaď strom a staraj sa oň !“ Deti videli ako sa jablone sadia, dozvedeli sa ako sa treba o ne starať. Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! Pozrite si fotografie.

 • Pre absolventov 3. ročných učebných odborov ponúkame možnosť získať maturitu v nadstavbovom dvojročnom štúdiu dennou formou. Zároveň pre tých, ktorí už majú ukončené stredoškolské vzdelanie ponúkame možnosť získať výučný list v externom (diaľkovom) štúdiu, ktoré trvá 2 roky.

  Našu konkrétnu ponuku nájdete tu: Inzerat__pre_ziakov_NS_a_ES_2023.pdf

 • Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  22.3.2023 V rámci Svetového dňa vody sme s triedou III.A odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci uskutočnili rozbor vody zameraný na ukazovatele kvality pitnej vody: Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť z individuálneho vodného zdroja – studne.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989