Zriaďovateľ

Grafické CAD/CAM systémy vyučujeme s podporou firmy Schier Technik Slovakia s.r.o Trenčín a softwaru SOLID WORKS a SOLID CAM. Pre simuláciu CNC obrábania používame softvér INTYS . 

Pre vyučovanie technického kreslenia na PC a grafických systémov využívame software  ProgeCAD. 

 Atraktívna zahraničná prax  v kaderníckych salónoch firmy 100CZK v Prahe, Plzni,Karlových Varoch a v iných českých mestách spojená so súťažou.

Národný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 • Autoopravár Junior 2019

  15. a 19. marca 2019 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior 2019. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali žiaci Matúš Ivičic - 1. miesto, Štefan Petrák - 4. miesto a Dávid Laššák z III.C triedy v odbore lakovník a Juraj Fodora z III. B triedy v odbore autoopravár - elektrikár. Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 2. - 3. mája 2019 v Bratislave, postupujú Matúš Ivičic a Štefan Petrák. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a úspešné umiestnenie želáme aj v celoslovenskom kole. Pozrite si fotografie.

 • Praktické vyučovanie na Štrbskom plese

  Nadviazali sme spoluprácu s Hotelom Crocus na Štrbskom plese. Naši žiaci odboru hostinský, hostinská tu môžu získať nielen bohaté odborné zručnosti v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, ale odmenu za produktívnu prácu a tiež perspektívu zaujímavého zamestnania. Pozrite si foto z ich praxe.

 • DOD 6.2.2019

  6.2.2019 sa na našej škole konal ďalší Deň otvorených dverí. Organizovali sme ho v spolupráci s firmami ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce a Volvo Trucks Slovenská republika, v ktorých Vám ponúkame možnosť duálneho vzdelávania v študijnom odbore Mechanik nastavovač a učebnom odbore Autoopravár - mechanik. Okrem toho sme Vám predstavili znovu aj ostatné učebné a študijné odbory. Úspešné podujatie, ktoré navštívili aj noví predstavitelia nášho mesta - pán viceprimátor a pani prednostka MsÚ Vám priblížia fotografie.

 • Zavádzame nový študijný odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK

  Pre žiakov 9. ročníka zo ZŠ škola ponúka nový študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik. Žiaci počas štúdia v tomto elektrotechnicky orientovanom odbore s maturitou majú po druhom ročníku možnosť zvoliť si zameranie na silnoprúdovú techniku alebo autoelektroniku podľa vlastného záujmu alebo záujmu zamestnávateľov, u ktorých budú môcť absolvovať praktické vyučovanie už počas štúdia. Ďalšie info: št. odbor mechanik elektrotechnik

 • Strojársky študijný odbor s duálnym vzdelávaním

  Pre žiakov 9.ročníka ZŠ škola ponúka od školského roka 2018/2019 nový študijný odbor so zameraním na obsluhu CNC strojov: 2411 K mechanik nastavovač. Prosperujúca firma ZKW Slovakia s.r.o. Krušovce zároveň ponúka možnosť duálneho vzdelávania , t.j. istotu zamestnania vo firme + praktickú prípravu vo firme počas štúdia + finančné benefity už počas prípravy na povolanie.

 • Stáž žiakov odboru lakovník v Poľsku

  24.10.2018 - 27.10.2018 sa žiaci z 3.C odboru lakovník zúčastnili na stáži v Poznani v Poľsku. Stáž bola spojená so školením Spectral Color Technology. Žiaci sa vo firme Novol oboznámili s novými technológiami a postupmi a získali aj cenné certifikáty. Úspešnú akciu vám priblížia fotografie.

 • EUROCUP Junior Bartenders 2018

  7.- 8.11.2018 Náš žiak z I.C triedy z odboru hostinský Samuel Godál a Alexander Jeleňák z nadstavbového štúdia spoločné stravovanie aj v tomto roku úspešne reprezentovali našu školu na najväčšej európskej súťaži barmanov EUROCUP Junior Bartenders 2018 v Prešove. Súťaž vám priblíži fotogaléria.

 • Deň otvorených dverí - 7.12.2018

  7.decembra 2018 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. Tejto veľmi úspešnej akcie sa zúčastnilo 170 deviatakov zo ZŠ, ich rodičov, učiteľov a výchovných poradcov. Pripravili sme pre nich prehliadku odborných učební, telocvične s posilňovňou, prezentáciu diagnostiky v autoopravárenskej učebni, ukážku programovania CNC, ukážku práce s grafickým softwarom SolidWorks a 3D tlače, prezentácie odborov hostinský, kaderník a kozmetik. Pozrite si fotodokumentáciu zo zaujímavej akcie: DOD 2018

 • Vianočná výzdoba tried 2018

  Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu Vianočnú výzdobu svojich tried. Výzdoby boli veľmi kreatívne, preto sa porota rozhodla udeliť dve prvé miesta, na ktorých sa umiestnili triedy III.B a III.D. 2.miesto získala trieda II.C, 3.miesto - I.T, 4. miesto - II.T, 5.miesto - IV.A. Do súťaže sa zapojili aj triedy I.A, I.B, I.C, II.A, lll.A, III.C. Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným triedam. Výzdobu vám priblížia fotografie.

 • Prezentácie zručností žiakov gastro odborov

  25.10 a 26.10.2018 naši žiaci z učebného odboru hostinský, hostinská a študijného odboru spoločné stravovanie pripravovali recepciu pri príležitosti osláv 50.výročia založenia Obchodnej akadémie, raut a slávnostnú večeru k 115.výročiu založenia ZŠ Hollého a recepciu pri príležitosti 75. výročia školy ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Žiaci pod profesionálnym vedením našich majstrov odbornej výchovy predviedli svoje praktické zručnosti priamo pred verejnosťou a úspešne tak reprezentovali školu. Akcie vám priblížia fotografie.

 • Deň zdravej výživy

  V rámci nášho rozvojového projektu schváleného MŠVVaŠ SR - "BOZŠ - bezpečnosť a ochrana zdravia v škole" sa uskutočnil na našej škole Deň zdravej výživy. Výživová poradkyňa p. Lučanská poradila žiakom aké zásady správnej výživy treba dodržiavať a naši pedagógovia so žiakmi gastro odborov pripravili veľmi zaujímavé a chutné ukážky zdravých jedál. Pozrite si fotografie.

 • Tlač na našej 3D tlačiarni

  Môžete si pozrieť video z tlače na našej 3D tlačiarni: https://youtu.be/HKkDF1ZGKP8. Do galérie Tlač na našej 3D tlačiarni boli z nej pridané fotografie.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
IČO: 00351989