Zriaďovateľ

Grafické CAD/CAM systémy vyučujeme s podporou firmy Schier Technik Slovakia s.r.o Trenčín a softwaru SOLID WORKS a SOLID CAM. Pre simuláciu CNC obrábania používame softvér INTYS . 

Pre vyučovanie technického kreslenia na PC a grafických systémov využívame software  ProgeCAD. 

 Atraktívna zahraničná prax  v kaderníckych salónoch firmy 100CZK v Prahe, Plzni,Karlových Varoch a v iných českých mestách spojená so súťažou.

Národný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

Pre vyučovanie grafických systémov a technického kreslenia na PC využívame software  ProgeCAD Professional

 • Bedminton 2019

  17. a 18. 10. 2019 sa konalo na našej škole okresné kolo v bedmintone. Naši žiaci v silnej konkurencii obsadili v kategórii chlapci ( M. Drábik, D.Gerši) 2. miesto a v kategórii dievčatá (M.Bronišová a S.Kobulnická) 3. miesto. Gratulujeme!!! Pozrite si fotografie.

 • INTERBEAUTY JESEŇ

  3.10.2019: INTERBEAUTY Bratislava - naše žiačky sa zúčastnili Súťaže o zlaté nožnice Ukáž čo vieš. Lívia Bedeová so svojou modelkou Lenkou Kytkovou z triedy III.C kaderník súťažili v disciplíne kaderník na tému Svadobný účes komerčný. Ivona Husková a jej modelka Sofia Ladická - žiačky III.A kozmetik súťažili v disciplíne vizážista na tému Eden - Rajská záhrada. Do galérie boli pridané fotografie.

 • Upracme si Topoľčany

  27.9 2019 sa triedy III.C, I.T a II.A zúčastnili na udalosti Upracme si Topoľčany, ktorú organizovalo mesto Topoľčany v spolupráci so skupinou Som ECO. My všetci chceme čistejšie Topoľčany. Pozrite si fotografie.

 • Futurikon 2019

  16.9.2019 sa naši žiaci končiacich ročníkov študijného odboru BOZP a Elektrotechnika – elektronické zariadenia pod vedením Mgr. Benka zúčastnili na populárnom podujatí Futurikon 2019 na Žilinskej univerzite v Žiline. Čakalo na nich plno zážitkov, živých expozícií, workshopov a zábavy. Pozrite si fotografie.

 • Festival energie 2019

  07.06.2019 v Elektrárni Piešťany žiaci II.B triedy učebného odboru elektromechanik - silnoprúdová technika na odbornej súťaži 4E.ON organizovanej Západoslovenskou energetikou prezentovali výukový panel ElProN. Panel bol navrhnutý a skonštruovaný počas teoretického vyučovania. Na Festivale energie sa s ním umiestnili na 1.mieste v kategórii hlasovania publika - cena sympatie. Pri príležitosti ZSE Open 2019 bol náš vynikajúci učiteľ elektrotechniky Mgr. Ondrej Benko ocenený za záslužnú prácu, angažovanosť a inšpiráciu študentov. Festival vám priblížia fotografie.

 • Medzinárodná súťaž inštalatérov a elektrikárov

  V dňoch 15.-17.mája 2019 sa konala súťaž budúcich inštalatérov a elektrotechnikov pod záštitou firmy SYSTHERM V Sušiciach v ČR. V súťaži O krištáľovú guľu súťažili zmiešané družstvá - inštalatér a elektrotechnik z dvoch rôznych škôl. Náš žiak elektromechanik Marek Mižák spolu s inštalatérom z Pražskej školy skončili na výbornom 5. mieste z 21 družstiev. Úspešní boli aj naši ďalší dvaja žiaci - Adam Pavlis a Matej Šípek, ktorí v súťaži O putovný pohár Systherm obsadili 8.miesto. Pozrite si fotografie.

 • Súťaž Modelovanie Solidworks

  7.5.2019 v Bánovciach nad Bebravou žiaci modelovali súčiastku podľa výkresu v programe Solidworks v danom čase. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci z I.A triedy. Patrik Rábik sa umiestnil na 14. mieste, Dalibor Rendek na 24. mieste a Adam Rusňák na 33. mieste.

 • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 - II.miesto vo finále

  2.,3.5.2019 - Bratislava. V rámci celoslovenskej súťaže Autoopravár junior - lakovník 2019 postúpili do finále naši dvaja žiaci - budúci lakovníci Matúš Ivičic a Štefan Petrák. To, že patríme medzi najlepšie školy na Slovensku v príprave lakovníkov potvrdili aj tentoraz. M. Ivičic získal vynikajúce 2. miesto a Š. Petrák nezaostal a umiestnil sa na 4. mieste. Srdečne gratulujeme! Súťaž vám priblížia fotografie.

 • Stáž žiakov odboru lakovník v Poľsku

  24.10.2018 - 27.10.2018 sa žiaci z 3.C odboru lakovník zúčastnili na stáži v Poznani v Poľsku. Stáž bola spojená so školením Spectral Color Technology. Žiaci sa vo firme Novol oboznámili s novými technológiami a postupmi a získali aj cenné certifikáty. Úspešnú akciu vám priblížia fotografie.

 • Xpert v umení čapovať 2019

  25.-26.marec: Žiaci z odboru spoločné stravovanie z II.T triedy A.Jeleňák a M.Patayová a S.Godál z I.C triedy z odboru hostinský sa zúčastnili a úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži „XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ 2019 - Majstrovstvá Slovenska juniorov“ v Hurbanove. Súťaž Vám priblížia fotografie.

 • Zavádzame nový študijný odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK

  Pre žiakov 9. ročníka zo ZŠ škola ponúka nový študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik. Žiaci počas štúdia v tomto elektrotechnicky orientovanom odbore s maturitou majú po druhom ročníku možnosť zvoliť si zameranie na silnoprúdovú techniku alebo autoelektroniku podľa vlastného záujmu alebo záujmu zamestnávateľov, u ktorých budú môcť absolvovať praktické vyučovanie už počas štúdia. Ďalšie info: št. odbor mechanik elektrotechnik

 • Strojársky študijný odbor s duálnym vzdelávaním

  Pre žiakov 9.ročníka ZŠ škola ponúka od školského roka 2018/2019 nový študijný odbor so zameraním na obsluhu CNC strojov: 2411 K mechanik nastavovač. Prosperujúca firma ZKW Slovakia s.r.o. Krušovce zároveň ponúka možnosť duálneho vzdelávania , t.j. istotu zamestnania vo firme + praktickú prípravu vo firme počas štúdia + finančné benefity už počas prípravy na povolanie.

 • Autoopravár Junior 2019

  15. a 19. marca 2019 sa v priestoroch spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s r.o. v Trnave konalo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior 2019. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali žiaci Matúš Ivičic - 1. miesto, Štefan Petrák - 4. miesto a Dávid Laššák z III.C triedy v odbore lakovník a Juraj Fodora z III. B triedy v odbore autoopravár - elektrikár. Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 2. - 3. mája 2019 v Bratislave, postupujú Matúš Ivičic a Štefan Petrák. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a úspešné umiestnenie želáme aj v celoslovenskom kole. Pozrite si fotografie.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
IČO: 00351989