Zriaďovateľ

Grafické CAD/CAM systémy vyučujeme s podporou firmy Schier Technik Slovakia s.r.o Trenčín a softwaru SOLID WORKS a SOLID CAM. Pre simuláciu CNC obrábania používame softvér INTYS . 

Pre vyučovanie technického kreslenia na PC a grafických systémov využívame software  ProgeCAD. 

 Atraktívna zahraničná prax  v kaderníckych salónoch firmy 100CZK v Prahe, Plzni,Karlových Varoch a v iných českých mestách spojená so súťažou. 11.11. 2019 - 18.11. 2019 sa žiačka III.C triedy Marcela Šovčíková z odboru kaderník jej úspešne zúčastnila v kaderníckom salóne v Prahe a v silnej konkurencii sa umiestnila na 8.mieste.

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologická pomoc denne od 7:00 do 24:00 hod. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.

Národný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 • Zverejnili sme kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov do 1.ročníka pre šk. rok 2021/22 pre absolventov 9.ročníka ZŠ : Kriteria_prijmacich_skusok_2021-22_SO_a_UO.pdf

 • V čase, keď sa nemôžeme prezentovať priamo v budove školy a na našich pracoviskách Vám priblíži náš YouTube kanál Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany - YouTube čo sa žiaci u nás učia, ako sami vyrábajú učebné panely, ako sa zúčastňujú odborných súťaží a ako prebieha praktické vyučovanie. Priblíži Vám to našich 18 videí na tomto kanáli.

 • Žiakom 9. ročníka ZŠ ponúkame možnosti štúdia na našej škole pre šk. rok 2021/22 podľa priloženého plagátiku. Otvárame študijné odbory: mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, kozmetik a učebné odbory: inštalatér, elektromechanik, autoopravár - mechanik, kaderník a hostinský, hostinská. Podrobnejšie informácie o týchto odboroch štúdia nájdete na tejto našej webstránke v hornom menu: Učebné odbory a Študijné odbory.

 • Oznamujeme všetkým žiakom školy, že od 11.1.2021 až do odvolania bude prebiehať dištančnou formou teoretické vyučovanie i praktické vyučovanie (okrem praktického vyučovania vo firmách, ktorého sa žiaci môžu zúčastniť na základe ich súhlasu).

  Prebiehať bude podľa platného rozvrhu dištančnej výučby zverejneného na web stránke školy, pričom jednotliví vyučujúci určia, ktoré hodiny budú vyučované online cez MS Teams. 11.1. začíname nepárnym týždňom!

  Upozorňujeme všetkých žiakov, že I. polrok sa končí 31.1.2021 a termín klasifikačnej porady je určený na 26.1.2021. Dovtedy je potrebné mať uzatvorené známky zo všetkých predmetov (okrem telesnej výchovy, náboženskej výchovy,etickej výchovy a odbornej praxe v 1. ročníku študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré sa nebudú klasifikovať). Ak učiteľ nebude môcť žiaka oznámkovať z dôvodu nedostatočného počtu známok, v súlade s pokynmi MŠ SR je možné presunúť termín jeho klasifikácie do 31.3.2021.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Aj naša škola sa zapojila do akcie s krásnou myšlienkou „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Dúfame, že 12 darčekových krabíc poteší seniorov, ktorí ich dostanú.. Potešiť darčekom a urobiť niekomu radosť je v období adventu jedna z najkrajších vecí. Pozrite si fotografie .

 • Milí študenti! Nakoľko v súčasnosti prebieha dištančná forma vzdelávania Vám ponúkame možnosť konzultácie Vašich osobných i školských problémov s našou výchovnou poradkyňou a zároveň školskou psychologičkou Mgr. Elenou Martinkovou cez mail martinkova.elena@gmail.com a prípadne aj telefonicky po dohodnutí takéhoto spôsobu konzultácie.

 • Od 19.10.2020 je aktualizovaný nový rozvrh hodín pre dištančné vyučovanie, ktorý začína párnym týždňom (aj keď v kalendári je uvedený opačný týždeň). Jednotliví vyučujúci budú realizovať online výučbu alebo zadávať študijný materiál a domáce úlohy cez aplikáciu edupage prípadne cez Microsoft Teams v súlade s týmto novým rozvrhom. Každá hodina bude zapísaná do triednej knihy a preto je potrebné aby sa jej zúčastnili všetci žiaci, tak ako pri reálnom vyučovaní.

  Upozorňujeme žiakov, že zúčastňovať sa dištančnej výučby cez mobil nie je plne dostačujúce a preto odporúčame žiakom zabezpečiť si PC alebo notebook, aby táto výučba mohla byť plnohodnotná (samozrejme v rámci finančných možností žiakov a ich rodín).

 • 1) Máme nový rozvrh hodín pre dištančné vyučovanie, zverejnený na web stránke školy v počte 4-5 hodín denne (uvidíte ho aj v aplikácii Edupage na svojom mobile)

  2) Úlohy, študijné materiály, videoprezentácie, odkazy, linky na vzdelávacie web stránky, portály alebo upozornenie na online vyučovanie Vám učitelia každodenne zašlú cez Edupage z každej vyučovacej hodiny v uvedenom rozvrhu dištančného vzdelávania

  3) Povinnosťou každého žiaka je reagovať na zasielané úlohy tak, ako keby bol na reálnom vyučovaní !!!

 • Na základe Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 12.10.2020 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie na stredných školách až do odvolania a bude zabezpečené dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy.

 • Dni nezábudiek

  Dňa 8.10.2020 sa naše žiačky N.Langová a N.Summerová z II.A, P.Kahúnová a S.Leczová z III.C a M.Tuchyňová so Z.Kajanovou zo IV.A v spolupráci so ŽŠR zapojili do celoslovenskej kampane "Dni nezábudiek", ktorú organizuje Liga za duševné zdravie z príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. Krehkosť kvetu nezábudky symbolizuje zraniteľnosť ľudskej duše. Ďakujeme im aj všetkým, ktorí prispeli. Pozrite si fotografie.

 • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa naša škola zúčastnila zbierky pre Topoľčiansky útulok OZ Topoľčianske packy - Karanténna stanica Topoľčany. Podarilo sa nám vyzbierať 30 €, ktoré boli útulku zaslané. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

 • BIELA PASTELKA

  Dňa 18.9.2020 sa naše žiačky II.A Nina Langová a Nina Summerová v spolupráci so ŽŠR zapojili do charitatívnej akcie "BIELA PASTELKA", ktorej finančný výnos je pomocou pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Počas hlavného zbierkového dňa sa podarilo vyzbierať 42,28 eur, ktoré boli odovzdané Únii nevidiacich. Im a všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ĎAKUJEME. Zbierku vám priblížia fotografie.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
IČO: 00351989