Zriaďovateľ

Grafické CAD/CAM systémy vyučujeme s podporou firmy Schier Technik Slovakia s.r.o Trenčín a softwaru SOLID WORKS a SOLID CAM. Pre simuláciu CNC obrábania používame softvér INTYS . 

Pre vyučovanie technického kreslenia na PC a grafických systémov využívame software  ProgeCAD. 

 Atraktívna zahraničná prax  v kaderníckych salónoch firmy 100CZK v Prahe, Plzni,Karlových Varoch a v iných českých mestách spojená so súťažou. 11.11. 2019 - 18.11. 2019 sa žiačka III.C triedy Marcela Šovčíková z odboru kaderník jej úspešne zúčastnila v kaderníckom salóne v Prahe a v silnej konkurencii sa umiestnila na 8.mieste.

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologická pomoc denne od 7:00 do 24:00 hod. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.

Národný projekt

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 • II.kolá prijímacieho konania do nadstavbového štúdia,nadväzujúceho na získaný výučný list a do externého štúdia pre tých, čo už majú stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie sa budú konať 24. augusta 2022. Prihlášky na nadstavbové maturitné štúdium a tiež prihlášky na externé štúdium nájdete v sekcii Prijímacie skúšky pre šk. rok 2022/23 a môžete ich podať do 20. augusta 2022.

 • Kalokagatia

  V Leviciach sa dňa 9.6.2022 konalo obvodné kolo Župná kalokagatia a Mladý záchranár 2022. Náš päťčlenný tím v zložení V.Selecký, A. Chochula, M. Šobáň, N. Langová a L.Šubová obsadili 3. miesto a postupujú do krajského kola na Duchonku. Gratulujeme!

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fotenie tried 2021/22.

 • Súťaž SYSTHERM Sušice

  11.-13.5.2022 v Sušiciach sa konal 4.ročník medzinárodných súťaží O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM a O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYSTHERM 🏆🔮.Našu školu veľmi úspešne reprezentovali žiaci z triedy II.C Daniel Ševela a Jozef Štefkovič odbor elektromechanik a Matúš Slivka z III.C triedy odbor inštalatér. Výrazný úspech dosiahol náš žiak Daniel Ševela, ktorý si obhájil 2.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu !!! Pozrite si fologalériu.

 • 3D modelovanie v SOLIDWORKS

  12.5.2022 sa konala celoslovenská súťaž „3D modelovanie v SOLIDWORKS v Trnave. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 44 žiakov z celého Slovenska. Z našej školy sa najlepšie umiestnil Patrik Rábik, žiak 4. ročníka BOZP, na 9. mieste. Denis Farkaš, žiak III.A triedy mechanik elektrotechnik sa umiestnil na 15. mieste. Žiak II.B mechanik nastavovač Šimon Just sa umiestnil na 28. mieste. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 • Matrix talent 2022

  Dňa 4. mája 2022 sa náš žiak Samuel Hunka z II.D triedy, učebný odbor kaderník, zúčastnil na meedzinárodnej súťaži MATRIX TALENT, ktorú organizoval Matrix Professional Haircare & Color Atrium Palác Pardubice v Pardubiciach, ČR a v disciplíne Pánsky strih obsadil krásne druhé miesto 🏆. Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu! Pozrite si fotoalbum.

 • Okresné kolo v badmintone a v basketbale

  V apríli 2022 sa v našej škole konalo okresné kolo stredných škôl v badmintone a v basketbale chlapcov a dievčat. Našim žiakom sa podarilo získať prvé miesta v badmintone dievčat a basketbale chlapcov. Gratulujeme!

 • Kúzelná fyzika

  Dňa 26.4.2022 nám zaujímavou formou predviedol Mgr. Michal Figura ako sa dá naučiť fyzika formou zábavno-vzdelávacieho predstavenia pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a neočakávaným dejom. Na vystúpení žiaci zistili, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku. Pozrite si fotografie.

 • Matematický klokan

  Dňa 11.4.2022 sa na našej škole konala matematická súťaž Matematický klokan. Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete.

  Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov z tried: I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A a I.S. Súťažili v dvoch kategóriách: Kadet 012 a Junior O34. Žiaci v súťaži riešili 24 úloh z matematiky.

 • YOUNG CAR MECHANIC 2022 1.národné kolo

  Dňa 16.2.2022 sa na našej škole konalo 1.národné koloYOUNG CAR MECHANIC 2022 elektronickou formou. Zúčastnili sa ho žiaci III.B triedy učebný odbor autoopravár mechanik. Do 2.kola, ktoré sa bude konať formou praktickej skúšky 5.5.2022 v Banskej Bystrici, postupujú študenti s najvyšším skóre Jozef Zeliska a Samuel Némethy z III.B triedy, odbor autoopravár mechanik. Gratulujeme a želáme veľa úspechov.

 • Expert geniality show - vyhodnotenie

  Dňa 30.11.2021 sa 20 študentov z našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže Expert geniality show.

  Vyhodnotenie: Máme najlepšieho EXPERTA na Slovensku, ktorým je Alexej Emil Chochula z triedy III.A BOZP. Získal 1. miesto v téme Tajomstvá prírody ( v téme Góly, body, sekundy 17.miesto), . Celkovo sa umiestnil na 13. mieste.

  Martin Šobáň z triedy II.A BOZP sa umiestnil celkovo na 52. mieste, v téme Svetobežník 18. miesto a v téme Góly. Body, sekundy 32. miesto.

  Matej Pokus z triedy II.A mechanik elektrotechnik celkové umiestnenie 106. priečka, v téme Do you speak English? 97. miesto a v téme Svetobežník 30. miesto.

 • Oznamujeme, že budeme mať na našej škole voľné pracovné miesta od nového šk. roka 2022/23 pre: učiteľa odborných strojárskych predmetov, učiteľa odborných autoopravárenských predmetov, majstra odbornej výchovy pre strojárske profesie a majstra odbornej výchovy pre elektrotechnické odbory. Ponúkame perspektívu dlhodobého zamestnania v prosperujúcej škole, bonusy povolania pedagóga a nakoľko naša požiadavka je urgentná môžeme ponúknuť možno aj niečo navyše.Bližšie informácie: https://sostovar.edupage.org/job/ alebo na tel. 0385321256.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989