• Deň otvorených dverí - 5.12.2023

  Deň otvorených dverí - 5.12.2023

  Pozývame žiakov 9.ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí na našej škole dňa 5.12.2023 (utorok). Pozvánka: DOD_2023_2024.pdf

 • Burza stredných škôl

  Burza stredných škôl

  29. novembra v Dome kultúry sa aj naša škola zúčastnila na prezentácii stredných škôl pre žiakov aj rodičov budúcich stredoškolákov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza stredných škôl.

 • Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.

  Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.

  Tejto kampane sa zúčastňujeme už od 1. ročníka formou výtvarnej súťaže, tvorbou a nosením červených stužiek, reláciou v školskom rozhlase o chorobe AIDS, víruse HIV a smutných štatistikách celosvetových i slovenských. Kampaň vyvrcholila aj tento rok tvorbou živej červenej stužky v telocvični školy. Všetkým zúčastneným žiakom i zamestnancom školy ďakujeme za aktívnu účasť  a spoluprácu. Do fotogalérie bol pridaný nový album Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.

 • Kritéria na prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2024/25

  Zverejňujeme Kritéria na prijatie uchádzačov (žiakov 9. ročníka ZŠ) do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre šk. rok 2024/25: Kriteria_PS_SO_a_UO.pdf

 • Blší trh

  Blší trh

  8.12. 2023 sa v našej škole uskutoční Blší trh. Prosíme žiakov, ich rodičov aj učiteľov, aby ráno do školy do učebne číslo 10 priniesli prebytočné hračky, predmety do domácnosti, oblečenie a drobnosti, ktoré sú funkčné a potešia iných.  Za prinesené veci budú  rozdané  žetóny, ktoré si žiaci vymenia za ľubovoľnú vec, ktorú doniesol niekto iný. Kto nič neprinesie a niečo bude chcieť, tak si žetón zakúpi za 50 centov. Vybrané peniaze použijeme na charitatívne akcie. Pozvánka: Blší trh.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Naši žiaci potešili i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahrial pri srdci! Krabice od topánok naplnili  maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudli vložiť aj kúsok svojho srdca! Do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa zapojili žiaci I.A, IV.B a žiačka z III.A so svojimi triednymi učiteľkami. Pozrite si album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo 2.novembra 2023 s účasťou 7 študentov. Žiaci najprv vypracovali test s rôznymi úlohami, ktoré preverili slovnú zásobu, čitateľskú gramotnosť a používanie jazyka v praxi. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Na prvom mieste sa umiestnil Patrik Vrábel z I.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Cemal Deniz Martiš z I.A triedy. Tretie miesto získal Dominik Hunka z I.A triedy. Ďalší zúčastnení žiaci boli : Lenka Pušicová z III.A triedy, Sebastián Franko z I.B triedy, Adam Javornícky a Dávid Kmotorka – obaja z I.A triedy. Víťazovi, Patrikovi Vrábelovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2024 na Gymnáziu v Topoľčanoch, prajeme veľa šťastia. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 • krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

  krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

  29.11.2023 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve na SOŠ technickej v Tlmačoch. Zámerom súťaže ZENIT je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov a podporovať ich ďalší odborný rast. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval Mário Štefkovič zo IV.B triedy z odboru mechanik nastavovač, ktorý sa umiestnil na 3.mieste. Gratulujeme! Do fotogalérie bol pridaný nový album krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve.

 • Bedminton 2023 - Okresné kolo

  Bedminton 2023 - Okresné kolo

  V dňoch 23.11.- 24.11.2023 sa konalo na našej škole okresné kolo v bedmintone Naše žiačky Michalová Martina, Streďanská Kristína a Habalová Ivana obsadili v bedmintone 3.miesto a družstvo chlapcov Štefkovič Mário, Uherík Kristián a Sporina Oliver 2.miesto. Gratulujeme!!!  Pozrite si album Bedminton 2023 - Okresné kolo.

 • Darovanie krvi

  Darovanie krvi

  Dňa 22.novembra 2023 sa v galérii mesta Topoľčany uskutočnil mimoriadny odberový deň pre maturantov pod názvom "V krvi sa zachová tá naša stužková", ktorého sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia našej školy. Všetkým zúčastneným študentom a pedagógom ďakujeme. Do fotogalérie bol pridaný nový album Darovanie krvi.

 • Súťaž v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika v Žiline

  Súťaž v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika v Žiline

  V dňoch 21.11.2023 – 22.11.2023 sa v Žiline konal 17. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručnosti v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika. Na súťaž sa registrovalo 9 škôl. Našu školu úspešne reprezentoval žiak z III.C triedy Daniel Kluka a umiestnil sa na 4. mieste. Ďakujeme! Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika v Žiline.

 • Elektromobilita

  Elektromobilita

  Dňa 21.11.2023 sa žiaci z tried II.A mechanik elektrotechnik, II.C autoopravár mechanik, IV.A mechanik elektrotechnik a II.A bozp zúčastnili na zaujímavej prednáške na aktuálnu tému Elektromobilita. Žiaci boli oboznámení s princípom fungovania elektromobilov a ich využitím. Fotografie nájdete v albume Elektromobilita.

 • Imatrikulácia prvákov 2023

  Imatrikulácia prvákov 2023

  15.11.2023 sa na našej škole uskutočnila  Imatrikulácia prvákov. S radosťou ich starší žiaci prijali medzi seba. Tretiaci si pre prvákov pripravili zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať. Žiaci z tried I.A, I.B, I.C, I.D zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a boli oficiálne prijatí do Cechu študentov. Pozrite si fotografie v albume Imatrikulácia 2023.

 • GAUDEAMUS NITRA 2023

  GAUDEAMUS NITRA 2023

  Dňa 14. 11. 2023 sa študenti zo IV.A a IV.B triedy zúčastnili na EURÓPSKOM VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V Agrokomplexe v Nitre. Do fotogalérie bol pridaný nový album GAUDEAMUS NITRA 2023.

 • Červené maky

  Červené maky

  Dňa 10.11.2023 sa žiaci našej školy – trieda II.A  odbory BOZP a mechanik elektrotechnik, zúčastnili akcie Červené maky. Bola to pietna spomienka k 105. výročiu ukončenia  I. svetovej vojny a Dňa veteránov. Pozrite si fotografie.

 • súťaž o Zlaté nožnice

  súťaž o Zlaté nožnice

  Dňa 10.11.2023 sa naši žiaci z odboru kaderník z III.D triedy Nina Bognerová a Martina Petrášová, Samuel Hunka z nadstavbového štúdia a Karolína Martošová z III.B triedy z odboru kozmetik zúčastnili na jedinečnej kadernícko - vizážistickej súťaži o Zlaté nožnice v priestoroch Incheba EXPO Bratislava, v ktorej si študenti aj dospelí zmerali sily vo viacerých kategóriách: trend cut, moderný pánsky strih, svadobný účes a vizáž v štýle Barbie. Ďakujeme našim talentovaným žiakom za skvelú reprezentáciu. Súťaž Vám priblíži album súťaž o Zlaté nožnice.

 • barmanská súťaž juniorov „Eurocup 2023“

  barmanská súťaž juniorov „Eurocup 2023“

  Naši žiaci z odboru hostinský, hostinská Andrej Benčík a Sára Borbélyová z III.D triedy, Adam Ryban z I.D triedy a Simon Škvarenina z nadstavbového štúdia nás vzorne reprezentovali na Hotelovej akadémii v Prešove v termíne 24. – 25. októbra 2023 na 28. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „Eurocup 2023“, 5. ročníku baristickej súťaže juniorov „Eurocup junior barista 2023“ a na 1. ročníku súťaže prípravy slávnostných tabúľ „Eurocup – slávnostná tabuľa 2023“. 28. ročník medzinárodnej  súťaže sa konal pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie a Prešovského samosprávneho kraja. Do fotogalérie bol pridaný nový album barmanská súťaž juniorov „Eurocup 2023“.

 • HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE

  HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE

  Dnes naši žiaci z učebného odboru hostinský, hostinská pripravili pre žiakov a zamestnancov školy Hallowenské občerstvenie. Do fotogalérie bol pridaný album HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE.

 • Súťaž v programovaní

  Súťaž v programovaní

  Dňa 19.10. 2023 sa na našej škole konal prvý ročník súťaže ZENIT modul C Tvorba programu. Z veľkého počtu súťažiacich 1.miesto získal Mário Štefkovič, 2.miesto Ladislav Hric a 3.miesto René Hanšut. Všetci traja študujú v odbore mechanik nastavovač v IV.B triede. Gratulujeme! Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž v programovaní.

 • Prezentácia zručností žiakov gastro odborov

  Prezentácia zručností žiakov gastro odborov

  19.10.2023 naši žiaci z učebného odboru hostinský, hostinská a študijného odboru spoločné stravovanie pripravovali recepciu pri príležitosti osláv 120. výročia založenia ZŠ Hollého v Topoľčanoch. Žiaci pod profesionálnym vedením našich majstrov odbornej výchovy predviedli svoje praktické zručnosti priamo pred verejnosťou a úspešne tak reprezentovali školu.  Akciu Vám priblíži album Reprezentácia školy odborom Hostinský.

strana:

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989