• DOD - 28.2.2024
     • DOD - 28.2.2024

     • Pozývame žiakov 9. ročníka prípadne ich rodičov a učiteľov na náš ďalší Deň otvorených dverí dňa 28.2.2024 od 8,00 do 12,30 hod., na ktorom predstavíme hlavne naše technické profesie, ale podáme Vám informácie aj o ostatných učebných a študijných odboroch z oblasti služieb. Pozvánka: DOD_2024.pdf

    • Valentín 2024
     • Valentín 2024

     • Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci aj učitelia mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov, odfotiť sa pri „Valentínskom strome“. Do fotogalérie bol pridaný nový album Vatentín 2024.

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • 17. januára 2024 nás v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu v Topoľčanoch úspešne reprezentoval náš žiak, Patrik Vrábel, z I.B triedy zo študijného odboru mechanik nastavovač. Patrik súťažil v kategórii 2D, ktorá je určená pre žiakov SOŠ. Napriek konkurencii, ktorú tvorili najmä žiaci z vyšších ročníkov, sa Patrikovi podarilo vyhrať krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme, Patrik!

    • Vianočná výzdoba tried 2023
     • Vianočná výzdoba tried 2023

     • Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu Vianočnú výzdobu svojich tried. Výzdoby boli veľmi kreatívne, preto sa porota rozhodla udeliť jedno prvé miesto, na ktorom sa umiestnila trieda I.A s počtom bodov 155 a dve druhé miesta s počtom bodov 152, na ktorých sa umiestnili triedy III.D a IV.A. 3.miesto získala trieda III.B s počtom bodov 135. Do súťaže sa zapojili aj triedy I.D, II.D, III. A, IV.B. Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným triedam. Výzdobu vám priblížia fotografie.  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná výzdoba tried 2023 .

    • Deň otvorených dverí - 5.12.2023
     • Deň otvorených dverí - 5.12.2023

     • Dňa 5.decembra 2023 sa uskutočnil na našej škole tradičný Deň otvorených dverí. Žiaci zo základných škôl, ich rodičia a učitelia si prezreli odborné učebne pre autoopravárov s novými výukovými panelmi, elektrické merania, grafické informačné systémy, BOZP a ostatné priestory školy. Pri práci videli tiež žiačky odborov kaderník, kozmetik a ochutnali tiež gastronomické špeciality žiakov odboru hostinský. Navštívili aj blízke školské pracovisko Salón krásy a Strojstav s praktickou ukážkou CNC obrábania. Teší nás, že tento rok našu školu navštívil počet 150 záujemcov.  Foto z akcie si môžete pozrieť v našom fotoalbume. Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených dverí - 5.12.2023

    • Blší trh
     • Blší trh

     • 8.12. 2023 sa v našej škole uskutočnil úspešný Blší trh. Ďakujeme žiakom, ich rodičom aj učiteľom, ktorí do školy priniesli prebytočné hračky, predmety do domácnosti, oblečenie a drobnosti, ktoré sú funkčné a potešia iných.  Tomáš Chotár z triedy II.C z odboru autoopravár mechanik nám na akciu prispel čerstvými, voňavými perníkmi. Za prinesené veci boli rozdané žetóny, ktoré si žiaci vymenili za ľubovoľnú vec, ktorú doniesol niekto iný. Kto nič nepriniesol a niečo chcel, tak si žetón zakúpil za 50 centov. Takto sa vybrali peniaze v sume 34 €, za ktoré sme zakúpili granule a iné potraviny do útulku pre psíkov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Blší trh.

    • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • 29.11.2023 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve na SOŠ technickej v Tlmačoch. Zámerom súťaže ZENIT je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov a podporovať ich ďalší odborný rast. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval Mário Štefkovič zo IV.B triedy z odboru mechanik nastavovač, ktorý sa umiestnil na 3.mieste. Gratulujeme! Do fotogalérie bol pridaný nový album krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve.

    • Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.
     • Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.

     • Tejto kampane sa zúčastňujeme už od 1. ročníka formou výtvarnej súťaže, tvorbou a nosením červených stužiek, reláciou v školskom rozhlase o chorobe AIDS, víruse HIV a smutných štatistikách celosvetových i slovenských. Kampaň vyvrcholila aj tento rok tvorbou živej červenej stužky v telocvični školy. Všetkým zúčastneným žiakom i zamestnancom školy ďakujeme za aktívnu účasť  a spoluprácu. Do fotogalérie bol pridaný nový album Kampaň „Červené stužky“-17.ročník.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo 2.novembra 2023 s účasťou 7 študentov. Žiaci najprv vypracovali test s rôznymi úlohami, ktoré preverili slovnú zásobu, čitateľskú gramotnosť a používanie jazyka v praxi. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Na prvom mieste sa umiestnil Patrik Vrábel z I.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Cemal Deniz Martiš z I.A triedy. Tretie miesto získal Dominik Hunka z I.A triedy. Ďalší zúčastnení žiaci boli : Lenka Pušicová z III.A triedy, Sebastián Franko z I.B triedy, Adam Javornícky a Dávid Kmotorka – obaja z I.A triedy. Víťazovi, Patrikovi Vrábelovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2024 na Gymnáziu v Topoľčanoch, prajeme veľa šťastia. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Naši žiaci potešili i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahrial pri srdci! Krabice od topánok naplnili  maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudli vložiť aj kúsok svojho srdca! Do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa zapojili žiaci I.A, IV.B a žiačka z III.A so svojimi triednymi učiteľkami. Pozrite si album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

    • Blší trh
     • Blší trh

     • 8.12. 2023 sa v našej škole uskutoční Blší trh. Prosíme žiakov, ich rodičov aj učiteľov, aby ráno do školy do učebne číslo 10 priniesli prebytočné hračky, predmety do domácnosti, oblečenie a drobnosti, ktoré sú funkčné a potešia iných.  Za prinesené veci budú  rozdané  žetóny, ktoré si žiaci vymenia za ľubovoľnú vec, ktorú doniesol niekto iný. Kto nič neprinesie a niečo bude chcieť, tak si žetón zakúpi za 50 centov. Vybrané peniaze použijeme na charitatívne akcie. Pozvánka: Blší trh.

    • Bedminton 2023 - Okresné kolo
     • Bedminton 2023 - Okresné kolo

     • V dňoch 23.11.- 24.11.2023 sa konalo na našej škole okresné kolo v bedmintone Naše žiačky Michalová Martina, Streďanská Kristína a Habalová Ivana obsadili v bedmintone 3.miesto a družstvo chlapcov Štefkovič Mário, Uherík Kristián a Sporina Oliver 2.miesto. Gratulujeme!!!  Pozrite si album Bedminton 2023 - Okresné kolo.

    • Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • Dňa 22.novembra 2023 sa v galérii mesta Topoľčany uskutočnil mimoriadny odberový deň pre maturantov pod názvom "V krvi sa zachová tá naša stužková", ktorého sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia našej školy. Všetkým zúčastneným študentom a pedagógom ďakujeme. Do fotogalérie bol pridaný nový album Darovanie krvi.

    • Elektromobilita
     • Elektromobilita

     • Dňa 21.11.2023 sa žiaci z tried II.A mechanik elektrotechnik, II.C autoopravár mechanik, IV.A mechanik elektrotechnik a II.A bozp zúčastnili na zaujímavej prednáške na aktuálnu tému Elektromobilita. Žiaci boli oboznámení s princípom fungovania elektromobilov a ich využitím. Fotografie nájdete v albume Elektromobilita.

    • Imatrikulácia prvákov 2023
     • Imatrikulácia prvákov 2023

     • 15.11.2023 sa na našej škole uskutočnila  Imatrikulácia prvákov. S radosťou ich starší žiaci prijali medzi seba. Tretiaci si pre prvákov pripravili zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať. Žiaci z tried I.A, I.B, I.C, I.D zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a boli oficiálne prijatí do Cechu študentov. Pozrite si fotografie v albume Imatrikulácia 2023.