• Biela pastelka

  Biela pastelka

  Dňa 22.9.2023 sa naše žiačky z III.B triedy Ema Košútová a Natália Bridová v spolupráci so ŽŠR zapojili do charitatívnej akcie "BIELA PASTELKA", ktorej finančný výnos je pomocou pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vyzbierané peniaze boli odovzdané Únii nevidiacich. Im a všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ĎAKUJEME. Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠTUDENTOV V KRAJI

  OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠTUDENTOV V KRAJI

  13.6.2023 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre stretli riaditelia stredných škôl, pedagógovia, rodičia, no najmä výnimočne šikovní a bystrí mladí ľudia, ktorí už vo svojom veku dosahujú naozaj nevšedné úspechy. Ocenenia udeľoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Naším oceneným študentom bol Samuel Hunka z III.D triedy, odbor kaderník. Srdečne blahoželáme! Pozrite si fotografie v galérii OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠTUDENTOV V NAŠOM KRAJI .

 • súťaž 3D modelovanie Solidworks

  súťaž 3D modelovanie Solidworks

  Dňa 12.5.2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže 3D modelovanie Solidworks v Trnave. Súťaž preverila ich znalosti a zručnosti s prácou v programe Solidworks. Žiaci modelovali 3D súčiastku. Svoje sily si zmeralo 44 študentov z rôznych stredných škôl na Slovensku. Naši žiaci sa umiestnili v prvej tretine súťažiacich. René Hanšut (III.B) sa umiestnil na 12. mieste, Jakub Kišac (IV.A) na 14. mieste a Jozef Valach (II.B) na 15. mieste. Popri súťaži mohli žiaci vidieť podnetné prednášky svojich rovesníkov z iných škôl a prezentáciu TUKE. Do fotogalérie bol pridaný nový album súťaž 3D modelovanie Solidworks .

 • Športovec roka mesta Topoľčany

  Športovec roka mesta Topoľčany

  Náš žiak Šimon Staňo z I.A triedy je členom Piraňa Sport Clubu Topoľčany, ktorý bol ocenený na Športovcovi roka mesta Topoľčany. Gratulujeme !!! 👍  Catering akcie zabezpečili naši talentovaní žiaci z odboru hostinský. Pozrite si album Športovec roka mesta Topoľčany.

 • Súťaž SYSTHERM Sušice 2023

  Súťaž SYSTHERM Sušice 2023

  10.-12.5.2023 v Sušiciach sa konal 5. ročník medzinárodných súťaží O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM a O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYSTHERM 🏆🔮. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Daniel Ševela z III.C triedy odbor elektromechanik, Marek Zdichavský zo IV.A triedy, odbor mechanik elektrotechnik a Kristián Opáth z II.C triedy, odbor inštalatér. Pozrite si album Súťaž SYSTHERM Sušice 2023.

 • MATRIX START TALENT 2023

  MATRIX START TALENT 2023

  5.5. 2023 v Pardubiciach sa stretlo 30 finalistov – talentovaných študentov kaderníckych škôl z Českej a Slovenskej republiky na súťaži MATRIX START TALENT. Našu školu už po druhýkrát úspešne reprezentoval Samuel Hunka, žiak III.D triedy odbor kaderník a na svojom modelovi predviedol pánsky strih. Do fotogalérie bol pridaný nový album MATRIX START TALENT 2023.

 • Upracme si Topoľčany

  Upracme si Topoľčany

  Dňa 20.4.2023 sa zapojila aj naša škola do akcie poriadanej mestom Topoľčany – Upracme si Topoľčany. Žiaci z II.A bezpečnostný technik a I.T podnikanie v remeslách a službách upratali okolie školy, cestu k parku Športovcov, park Športovcov, cestu k mestskému parku a mestský park. Pozrite si fotoalbum Upracme si Topoľčany.

 • Barber kurz kaderníkov

  Barber kurz kaderníkov

  26.4.2023 naši kaderníci absolvovali barber školenie. Do fotogalérie bol pridaný nový album Barber kurz našich kaderníkov.

 • Young Car Mechanic 2023

  Young Car Mechanic 2023

  Dňa 19. 4. 2023 našu školu úspešne reprezentoval žiak z III.C triedy Patrik Merka, odbor autoopravár mechanik v súťaži Young Car Mechanic v Bratislave. Je to medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel. Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž "Young Car Mechanic 2023".

 • Power Fest 2023

  Power Fest 2023

  21.4.2023 sa žiaci IV.A zúčastnili na Power Feste v Západoslovenskej distribučnej v Nitre. Mali si možnosť vyskúšať rôzne elektrikárske zručnosti a oboznámiť sa s pracovnou možnosťou v tejto významnej firme s ktorou naša škola spolupracuje už niekoľko rokov, ponúka žiakom odbornú prax a po vyštudovaní aj pracovné miesto. Žiaci vyhrali niekoľko cien v rýchlosti a šikovnosti pri zapájaní sa do pripravených aktivít. Do fotogalérie bol pridaný nový album Power Fest 2023.

 • Deň Zeme 2023

  Deň Zeme 2023

  Pri príležitosti Dňa Zeme tím našej školy Greenfluenceri a energia spolu so spolužiakmi z triedy II.A odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pripravili Zážitkové aktivity environmentálnej výchovy pre žiakov Materskej školy Tribečská v Topoľčanoch spojené s výsadbou dvoch stromov na tému: Zasaď strom a staraj sa oň !“ Deti videli ako sa jablone sadia, dozvedeli sa ako sa treba o ne starať.  Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! Pozrite si fotografie.

 • Nadstavbové (maturitné) štúdium a výučný list externou formou

  Pre absolventov 3. ročných učebných odborov ponúkame možnosť získať maturitu v nadstavbovom dvojročnom štúdiu dennou formou. Zároveň pre tých, ktorí už majú ukončené stredoškolské vzdelanie ponúkame možnosť získať výučný list v  externom (diaľkovom) štúdiu, ktoré trvá 2 roky.

  Našu konkrétnu ponuku nájdete tu: Inzerat__pre_ziakov_NS_a_ES_2023.pdf

 • Svetový deň vody

   Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  22.3.2023 V rámci Svetového dňa vody sme s triedou III.A odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci uskutočnili rozbor vody zameraný na ukazovatele kvality pitnej vody: Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť z individuálneho vodného zdroja – studne.

 • Autoopravár Junior 2023

  Autoopravár Junior 2023

  V dňoch 14. - 15. februára 2023 sa uskutočnilo v Bratislave oblastné kolo prestížnej súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorú organizuje Cech predajcov a servisov SR. Našu školu úspešne reprezentoval žiak z III.C triedy Nikolas Držík v odbore lakovník.  Ďakujeme! Súťaž vám priblíži fotogaléria.

 • Stretnutie zástupcov zamestnávateľov na našej škole

  Stretnutie zástupcov zamestnávateľov na našej škole

  Dňa 3.2.2023 sa na našej škole  uskutočnilo stretnutie zástupcov zamestnávateľov firiem, v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax. Cieľom stretnutia bolo predstaviť materiálno- technické vybavenie našej školy pre teoretické a praktické vyučovanie, zlepšenie komunikácie a vzájomnej spolupráce.  Ďakujeme za návštevu zástupcom firiem Beschapetech k.s, ZKW Slovakia s.r.o,, TOP Grafit s.r.o., Eduard Bečka-Elma,  Brueckner Slovakia, s.r.o., Lowa Production s.r.o., MicroStep, spol.s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s. a HV corporation s.r.o. Pozrite si fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Dňa 26.10.2022 sa na našej škole uskutočnil úspešný Deň otvorených dverí - DOD (fotoalbum tu: DOD 2022). Žiaci 9.ročníka ZŠ si mohli aj vyskúšať profesie, na ktoré ich naša škola môže pripraviť. Teší nás veľký záujem o našu školu, nakoľko DOD sa zúčastnilo cca 250 žiakov zo ZŠ.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na nových žiakov v septembri.

  Tí záujemcovia, ktorí nestihli tento náš DOD môžu dostať konkrétne informácie o možnostiach štúdia individuálne po dohode na tel. č. 038/5321256 priamo v našej škole a aj na pracoviskách školy pre praktické vyučovanie (podľa profesie, o ktorú majú záujem).

 • Kritéria pre prijímanie žiakov pre šk. rok 2023/24

  Zverejnili sme Kritéria pre prijímanie žiakov z 9. ročníka ZŠ do študijných a učebných odborov 1. ročníka našej školy pre šk. rok 2023/24 https://sostovar.edupage.org/text21/

 • Možnosti štúdia

  Možnosti štúdia pre absolventov 9. ročníka ZŠ od šk. roka 2023/24

 • Vianočná súťaž vo výzdobe tried 2022

  Vianočná súťaž vo výzdobe tried 2022

  Takmer v každej triede vyčarovali žiaci vianočnú atmosféru a netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Po spočítaní bodov stanovili členovia poroty nasledovné poradie: 1.miesto  – III.A,  2.miesto – II.D, 3. miesto – III.D. Srdečne blahoželáme!  Pozrite si bohatý fotoalbum.

strana:

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989