• Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  22.3.2023 V rámci Svetového dňa vody sme s triedou III.A odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci uskutočnili rozbor vody zameraný na ukazovatele kvality pitnej vody: Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť z individuálneho vodného zdroja – studne.

 • Autoopravár Junior 2023

  Autoopravár Junior 2023

  V dňoch 14. - 15. februára 2023 sa uskutočnilo v Bratislave oblastné kolo prestížnej súťaže Autoopravár Junior 2023, ktorú organizuje Cech predajcov a servisov SR. Našu školu úspešne reprezentoval žiak z III.C triedy Nikolas Držík v odbore lakovník.  Ďakujeme! Súťaž vám priblíži fotogaléria.

 • Stretnutie zástupcov zamestnávateľov na našej škole

  Stretnutie zástupcov zamestnávateľov na našej škole

  Dňa 3.2.2023 sa na našej škole  uskutočnilo stretnutie zástupcov zamestnávateľov firiem, v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax. Cieľom stretnutia bolo predstaviť materiálno- technické vybavenie našej školy pre teoretické a praktické vyučovanie, zlepšenie komunikácie a vzájomnej spolupráce.  Ďakujeme za návštevu zástupcom firiem Beschapetech k.s, ZKW Slovakia s.r.o,, TOP Grafit s.r.o., Eduard Bečka-Elma,  Brueckner Slovakia, s.r.o., Lowa Production s.r.o., MicroStep, spol.s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s. a HV corporation s.r.o. Pozrite si fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Dňa 26.10.2022 sa na našej škole uskutočnil úspešný Deň otvorených dverí - DOD (fotoalbum tu: DOD 2022). Žiaci 9.ročníka ZŠ si mohli aj vyskúšať profesie, na ktoré ich naša škola môže pripraviť. Teší nás veľký záujem o našu školu, nakoľko DOD sa zúčastnilo cca 250 žiakov zo ZŠ.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na nových žiakov v septembri.

  Tí záujemcovia, ktorí nestihli tento náš DOD môžu dostať konkrétne informácie o možnostiach štúdia individuálne po dohode na tel. č. 038/5321256 priamo v našej škole a aj na pracoviskách školy pre praktické vyučovanie (podľa profesie, o ktorú majú záujem).

 • Kritéria pre prijímanie žiakov pre šk. rok 2023/24

  Zverejnili sme Kritéria pre prijímanie žiakov z 9. ročníka ZŠ do študijných a učebných odborov 1. ročníka našej školy pre šk. rok 2023/24 https://sostovar.edupage.org/text21/

 • Možnosti štúdia

  Možnosti štúdia pre absolventov 9. ročníka ZŠ od šk. roka 2023/24

 • Vianočná súťaž vo výzdobe tried 2022

  Vianočná súťaž vo výzdobe tried 2022

  Takmer v každej triede vyčarovali žiaci vianočnú atmosféru a netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Po spočítaní bodov stanovili členovia poroty nasledovné poradie: 1.miesto  – III.A,  2.miesto – II.D, 3. miesto – III.D. Srdečne blahoželáme!  Pozrite si bohatý fotoalbum.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Žiaci III.B triedy sa rozhodli potešiť i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci. Naplnili 5 krabíc od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú. Zapojili sa tak do akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Dievčatá a chlapci ďakujeme!

 • Blší trh

  Blší trh

  12.12. 2022 sa v našej škole uskutočnil úspešný Blší trh. Ďakujeme žiakom, ich rodičom aj učiteľom, ktorí do školy priniesli prebytočné hračky, predmety do domácnosti, oblečenie a drobnosti, ktoré sú funkčné a potešia iných.  Za prinesené veci bolo rozdaných 114 žetónov, ktoré si žiaci vymenili za ľubovoľnú vec, ktorú doniesol niekto iný. Kto nič nepriniesol a niečo chcel, tak si žetón zakúpil za 50 centov. Takto sa vybrali peniaze v sume 27,50€, ktoré použijeme na charitatívne akcie. Blší trh Vám priblížia fotografie.

 • Mikuláš 2022

  Mikuláš 2022

  Dňa 6.12.2022 aj do našej školy zavítal Mikuláš. Žiakov potešil malou sladkosťou. Prostredníctvom mikulášskej pošty mohli žiaci a učitelia potešiť niekoho milým prianím k blížiacim sa Vianociam. Pozdravy pomohli Mikulášovi roznášať pomocníci: čertice, anjelik a sobík. Týmto ďakujeme žiakom II.A, III.A, IV.A a I.T. Pozrite si fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 22.11.2022 si naši študenti Tobias Junás z I.A triedy a Viktória Sára Junásová z III.D triedy, zmerali svoje sily v školskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Ako prvú absolvovali písomnú časť, ktorá preverila ich znalosti z gramatiky a slovnej zásoby, zručnosti z čítania a počúvania s porozumením. Po písomnej časti nasledovali 2 formy ústnej časti – opis obrázkov a situačné roleplay. Obaja súťažiaci boli úspešní v školskom kole. Obom srdečne gratulujeme. Na prvom mieste sa umiestnila Viktória Sára Junásová z III.D triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári 2023. Držíme jej palce!

 • Kampaň “Červené stužky“

  Kampaň “Červené stužky“

  Tento rok sme sa opäť zapojili už do 16. ročníka  kampane „Červené stužky“- celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa koná 1. decembra , v Svetový deň boja proti AIDS. Je zameraná na rôzne aktivity v rámci prevencie látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených. My sme tento rok pripravili reláciu v školskom rozhlase a zapojili sme sa tvorbou a nosením červených stužiek, ktorých červená farba   bola vybratá ako symbol krvi a života. Všetkým zúčastneným žiakom a zamestnancom školy ďakujeme.

 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Žiaci tried II.C, I.A a III.A sa zúčastnili prvého kola finančno-vedomostnej súťaže pre stredné školy Finančná olympiáda. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
  Časový harmonogram súťaže: I. otvorené kolo súťaže – 02. 11. 2022 o 12:00 hod. - 02. 02. 2023 o 23:59 hod.
  II. uzavreté kolo súťaže – 22. 02. 2023 o 00:00 hod. - 06. 04. 2023 o 23:59 hod.
  III. finálové kolo súťaže – presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.
   

 • EXPERT – geniality show

  EXPERT – geniality show

  Dňa 30.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili súťaže EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov z prvého až štvrtého ročníka študijných odborov. V súťaži si mohli svoje sily zmerať v súťažných témach: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. 

 • Školenie kozmetičiek - 3D riasy

  Školenie kozmetičiek - 3D riasy

  Dňa 15.11.2022 sa žiačky II.B a III.B triedy, odbor kozmetik, pod vedením profesionálnej školiteľky naučili techniku lepenia 3D rias, ktorá je obľúbenou službou v každom kozmetickom salóne. Po celodennom úspešnom absolvovaní kurzu dievčatá získali certifikát. Školenie Vám priblíži fotogaléria.

 • Bedminton a florbal - Okresné kolo

  Bedminton a florbal - Okresné kolo

  Dňa 11.11.2022 sa konalo na našej škole okresné kolo v bedmintone a 21.11. 2022 vo florbale. Naše žiačky Bachanová Kristína a Zrubcová Karin obsadili v bedmintone 3.miesto a družstvo chlapcov vo florbale 2.miesto. Gratulujeme!!!

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Pri príležitosti Dňa študentov sme 16.11.2022 prijali do cechu študentského našich prvákov. Pozrite si fofografie.

 • Exkurzia vo firme Lowa Production s.r.o

  Exkurzia vo firme Lowa Production s.r.o

  Dňa 14.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie vo firme Lowa Production s.r.o. v Bošanoch, kde mali možnosť vidieť ich výrobný proces. Exkurziu Vám priblíži fotogaléria.

 • Červené maky

  Červené maky

  Dňa 11.11.2022 sa žiaci našej školy – trieda II.A – BOZP, mechanik elektrotechnik, zúčastnili akcie Červené maky. Bola to pietna spomienka k 99. výročiu ukončenia  I. svetovej vojny  a Dňa veteránov.

 • Školenie spoločenských účesov

  Školenie spoločenských účesov

  9.11. 2022 naši kaderníci absolvovali školenie spoločenských účesov. Ďakujeme veľkej profesionálke pani Oravcovej  z Belleza Hair& Beauty Studia. Pozrite si fotografie.

strana:

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989