Profil školy História školy Organizačná štruktúra školy Prezentácia školy Kontakty

O škole

Profil školy

Naša škola poskytuje.

1, úplne stredné odborné vzdelanie - 4-ročné študijné odbory ( s maturitou)

                                                               - nadstavbové  2-ročné štúdium nadväzujúce na výučný list)

2, stredné odborné vzdelanie - 3-ročné učebné odbory ( výučný list) 

3, služby obyvateľstvu na pracoviskách pre praktické vyučovanie 

4, výučný list externou formou

Študijné odbory:                                                

2411 K mechanik nastavovač

2697 K mechanik elektrotechnik

3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci –„ bezpečnostný technik“

6446 K kozmetik 

Učebnéodbory:

2433 H     obrábač kovov 

2487 H 01 autoopravár-mechanik

2487 H 02 autoopravár-elektrikár

2439 H     lakovník

3678 H     inštalatér

2683 H 11 elektromechanik- silnoprúdová technika

6456 H     kaderník

6489 H     hostinský 


Pracoviská praktického vyučovania poskytujúce služby obyvateľstvu:
Autoservis 

Salón krásy 

Jedáleň Slniečko 

Denný bar Lúč 

Bufet Srdiečko

Strojstav

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989