• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Žiaci III.B triedy sa rozhodli potešiť i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci. Naplnili 5 krabíc od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú. Zapojili sa tak do akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Dievčatá a chlapci ďakujeme!

 • Blší trh

  Blší trh

  12.12. 2022 sa v našej škole uskutočnil úspešný Blší trh. Ďakujeme žiakom, ich rodičom aj učiteľom, ktorí do školy priniesli prebytočné hračky, predmety do domácnosti, oblečenie a drobnosti, ktoré sú funkčné a potešia iných.  Za prinesené veci bolo rozdaných 114 žetónov, ktoré si žiaci vymenili za ľubovoľnú vec, ktorú doniesol niekto iný. Kto nič nepriniesol a niečo chcel, tak si žetón zakúpil za 50 centov. Takto sa vybrali peniaze v sume 27,50€, ktoré použijeme na charitatívne akcie. Blší trh Vám priblížia fotografie.

 • Mikuláš 2022

  Mikuláš 2022

  Dňa 6.12.2022 aj do našej školy zavítal Mikuláš. Žiakov potešil malou sladkosťou. Prostredníctvom mikulášskej pošty mohli žiaci a učitelia potešiť niekoho milým prianím k blížiacim sa Vianociam. Pozdravy pomohli Mikulášovi roznášať pomocníci: čertice, anjelik a sobík. Týmto ďakujeme žiakom II.A, III.A, IV.A a I.T. Pozrite si fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 22.11.2022 si naši študenti Tobias Junás z I.A triedy a Viktória Sára Junásová z III.D triedy, zmerali svoje sily v školskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Ako prvú absolvovali písomnú časť, ktorá preverila ich znalosti z gramatiky a slovnej zásoby, zručnosti z čítania a počúvania s porozumením. Po písomnej časti nasledovali 2 formy ústnej časti – opis obrázkov a situačné roleplay. Obaja súťažiaci boli úspešní v školskom kole. Obom srdečne gratulujeme. Na prvom mieste sa umiestnila Viktória Sára Junásová z III.D triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári 2023. Držíme jej palce!

 • Kampaň “Červené stužky“

  Kampaň “Červené stužky“

  Tento rok sme sa opäť zapojili už do 16. ročníka  kampane „Červené stužky“- celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa koná 1. decembra , v Svetový deň boja proti AIDS. Je zameraná na rôzne aktivity v rámci prevencie látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených. My sme tento rok pripravili reláciu v školskom rozhlase a zapojili sme sa tvorbou a nosením červených stužiek, ktorých červená farba   bola vybratá ako symbol krvi a života. Všetkým zúčastneným žiakom a zamestnancom školy ďakujeme.

 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Žiaci tried II.C, I.A a III.A sa zúčastnili prvého kola finančno-vedomostnej súťaže pre stredné školy Finančná olympiáda. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
  Časový harmonogram súťaže: I. otvorené kolo súťaže – 02. 11. 2022 o 12:00 hod. - 02. 02. 2023 o 23:59 hod.
  II. uzavreté kolo súťaže – 22. 02. 2023 o 00:00 hod. - 06. 04. 2023 o 23:59 hod.
  III. finálové kolo súťaže – presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.
   

 • EXPERT – geniality show

  EXPERT – geniality show

  Dňa 30.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili súťaže EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov z prvého až štvrtého ročníka študijných odborov. V súťaži si mohli svoje sily zmerať v súťažných témach: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. 

 • Školenie kozmetičiek - 3D riasy

  Školenie kozmetičiek - 3D riasy

  Dňa 15.11.2022 sa žiačky II.B a III.B triedy, odbor kozmetik, pod vedením profesionálnej školiteľky naučili techniku lepenia 3D rias, ktorá je obľúbenou službou v každom kozmetickom salóne. Po celodennom úspešnom absolvovaní kurzu dievčatá získali certifikát. Školenie Vám priblíži fotogaléria.

 • Bedminton a florbal - Okresné kolo

  Bedminton a florbal - Okresné kolo

  Dňa 11.11.2022 sa konalo na našej škole okresné kolo v bedmintone a 21.11. 2022 vo florbale. Naše žiačky Bachanová Kristína a Zrubcová Karin obsadili v bedmintone 3.miesto a družstvo chlapcov vo florbale 2.miesto. Gratulujeme!!!

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Pri príležitosti Dňa študentov sme 16.11.2022 prijali do cechu študentského našich prvákov. Pozrite si fofografie.

 • Exkurzia vo firme Lowa Production s.r.o

  Exkurzia vo firme Lowa Production s.r.o

  Dňa 14.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie vo firme Lowa Production s.r.o. v Bošanoch, kde mali možnosť vidieť ich výrobný proces. Exkurziu Vám priblíži fotogaléria.

 • Červené maky

  Červené maky

  Dňa 11.11.2022 sa žiaci našej školy – trieda II.A – BOZP, mechanik elektrotechnik, zúčastnili akcie Červené maky. Bola to pietna spomienka k 99. výročiu ukončenia  I. svetovej vojny  a Dňa veteránov.

 • Školenie spoločenských účesov

  Školenie spoločenských účesov

  9.11. 2022 naši kaderníci absolvovali školenie spoločenských účesov. Ďakujeme veľkej profesionálke pani Oravcovej  z Belleza Hair& Beauty Studia. Pozrite si fotografie.

 • Online konferencia READYCON

  Online konferencia READYCON

  27.10.2022 sa naši maturanti zúčastnili online konferencie READYCON Slovensko 2022, kde  získali informácie o trhu práce v oblastiach elektrotechnika, strojárstvo, informačné technológie, financie,  obchod a služby .

 • Súťaž o Zlaté nožnice

  Súťaž o Zlaté nožnice

  Dňa 21.10.2022 sa naši žiaci z odboru kaderník z III.D triedy Samuel Hunka a Martin Beňuška a Karolína Martošová z II.B triedy z odboru kozmetik zúčastnili na jedinečnej kadernícko - vizážistickej súťaži o Zlaté nožnice v priestoroch Incheba EXPO Bratislava. Kaderníci mali súťažnú tému: Moderný pánsky strih a kozmetičky Pin-up Girl - súťaž v líčení. Ďakujeme našim talentovaným žiakom za skvelú reprezentáciu. Súťaž Vám priblíži fotogaléria.

 • Kurz Lash lifting rias

  Kurz Lash lifting rias

  Dňa 20.10.2022 žiačky IV.A triedy odbor kozmetik absolvovali kurz "Lash lifting rias" v kozmetickom salóne Royal Beauty v Topoľčanoch. Jednodňový intenzívny kurz, v rámci ktorého sa naučili všetko to, čo bolo jeho obsahom, žiačky úspešne ukončili certifikátom.

 • Burza informácií v Topoľčanoch

  Naša škola sa už úspešne prezentovala na Burze informácii a Burze práce v Dome kultúry v Topoľčanoch. Naša prezentácia zaujala takmer všetkých návštevníkov akcie. Pozrite si video z Burzy informácií o stredných školách z 20.9.2022 - https://www.youtube.com/watch?v=jTZXrDY8Sjg&t=1s

 • Aktivita žiakov na náboženskej výchove

  Žiaci 1. a 2. ročníkov našej školy sa počas hodín náboženskej výchovy zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy pápežskej nadácie ACN - pomoc trpiacej cirkvi - "Milión detí sa modlí ruženec". Bližšie info nájdete tu: Nabozenska_vychova.pdf

 • Odpad je poklad - vzdelávací EKO-muzikál

  Odpad je poklad - vzdelávací EKO-muzikál

  Dňa 19.10.2022 žiaci z odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sledovali vzdelávací EKO-muzikál Odpad je poklad zameraný na spoločenskú zodpovednosť v oblasti odpadov a zlepšovania kvality životného prostredia.

 • Rovesnícke vzdelávanie

  Rovesnícke vzdelávanie

  14.10. 2022 majstri odbornej výchovy na odbornom výcviku použili inovačnú metódu vyučovania a pod odborným dozorom nechali tretiakov z odboru mechanik nastavovač ,,hrať sa“ na majstrov odbornej výchovy. Každý mal pridelených dvoch prvákov a šéfoval im pri výrobe držiaka. Pozrite si bohatú fotogalériu.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989