Školský psychológ

Školská psychologička: Mgr. Elena Martinková

Zameranie práce školského psychológa:
 

  • pomoc žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách,
  • pomoc žiakom s problémami v učení,
  • pomoc žiakom s poruchami správania,
  • pomoc pri zabezpečovaní psychického zdravia žiakov,
  • poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
  • poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie a spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelaní žiakov a pri voľbe ich povolania
  • navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení,
  • podieľa sa na profesijnej orientácií a poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov,
  • navrhuje formy a metódy prekonania psychickej záťaže vyplývajúcej z pedagogického procesuKonzultačné dni:
 

Streda 10:00 – 14:30
Štvrtok 07:45 – 14:30
Piatok 07:45 – 14:30V iné dni po vzájomnej dohode so školskou psychologičkou.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989