Zloženie: 

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

1.

Nina Langová

IV.A

 2. Timotej Kopecký  III.A

3.

Sofia Hlaváčová

III.B

4.

Denis Farkaš

IV.A

 5. Vanessa Remeňová  IV.A

6.

Pavol Bednárik

II.B

7.

Ema Košútová

II.B

 

Predseda Žiackej školskej rady a zástupca žiakov v Rade školy: Nina Langová

Koordinátor: Mgr. Renata Vranková

Správa o činnosti ŽŠR v školskom roku 2019/2020: Sprava_o_cinnosti_ZSR_2019-2020.docx

Správa o činnosti ŽŠR v školskom roku 2020/2021: Sprava_o_cinnosti_ZSR_2020-2021.docx

Správa o činnosti ŽŠR v školskom roku 2021/2022: Sprava_o_cinnosti_ZSR_2021-2022.docx

 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989