Zloženie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Mgr. Elena Martinková

Predseda

Pedag.zamestnancov

Janka Cabajová

Podpredseda

Pedag.zamestnancov

Ing. Juraj Soboňa

Člen

Zriaďovateľa

Bc. Tomáš Bilik

Člen

Zriaďovateľa

Svetlana Hrdlicová

Člen

Zriaďovateľa

Ladislav Mokran

Člen

profesij.organizáciu-SOPK

Katarína Sedlárová

Člen

Nepedag.zamestnancov

Pavol Farkaš

Člen

Rodičov

Mária Selecká

Člen

Rodičov

Michaela Krošláková

Člen

Rodičov

 

Nina Langová Člen Žiakov

 


 

Začiatok funkčného obdobia Rady školy

21.10.2020

Ukončenie funkčného obdobia Rady školy

21.10.2024


 


 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989