• Zloženie:

    •         Zloženie:

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený (delegovaný) za

     Mgr. Elena Martinková

     Predseda

     Pedag.zamestnancov

     Janka Cabajová

     Podpredseda

     Pedag.zamestnancov

     Ing. Juraj Soboňa

     Člen

     Zriaďovateľa

     Bc. Tomáš Bilik

     Člen

     Zriaďovateľa

     Svetlana Hrdlicová

     Člen

     Zriaďovateľa

     Ladislav Mokran

     Člen

     profesij.organizáciu-SOPK

     Katarína Sedlárová

     Člen

     Nepedag.zamestnancov

     Pavol Farkaš

     Člen

     Rodičov

     Mária Selecká

     Člen

     Rodičov

     Michaela Krošláková

     Člen

     Rodičov

      

     Ema Košútová Člen Žiakov

      


      

     Začiatok funkčného obdobia Rady školy

     21.10.2020

     Ukončenie funkčného obdobia Rady školy

     21.10.2024