Projekt školy z OP Ľudské zdroje

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole techniky a služieb

Prijímateľ:

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Názov projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy

na Strednej odbornej škole techniky a služieb

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

Hlavným cieľom projektu  je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností :

čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť,

finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

jazykové zručnosti a IKT zručnosti

 

„Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989