Kontakty na školu a jej pracoviská

SOŠ TaS Topoľčany

 • Adresa školy: Stredná odborná škola techniky a služieb,

                                    Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany

 • Tel. č. (škola): 038/5321256
 • Fax (škola): 038/5327212
 • E-mail:    souto@nextra.sk (škola)

                           zdrsktoeko@nextra.sk (ekonomický úsek)

 • Web:  https://sostovar.edupage.org
 • IČO: 0035 1989
 • DIČ: 20 21 29 23 83
 • Číslo účtu: 7000 307 493/8180, Štátna pokladnica

 

 • Pracoviská praktického vyučovania:
 • Autoservis: Ul. Dr. Adámiho 4309,4310.4312, Topoľčany, tel.: 038/5323391
 • Jedáleň SLNIEČKO + Denný bar Lúč: Nám. Ľ. Štúra 1738,

                                                                        budova OÚ Topoľčany,
                                                                        tel.: 038/5433325, 038/5433321

 • Gastro: Timravy 4186, Topoľčany, tel.: 038/5322508
 • Salón krásy I.: Ul. Čsl. armády 315/10, Topoľčany, tel.: 038/5326845
 • Salón krásy II.: Ul. Inovecká 5048, Topoľčany, tel.: 038/5320537
 • Bufet Srdiečko: budova SOŠ TaS, Tovarnícka 1609, Topoľčany,

                                       tel.: 038/5321256

 • Strojstav: Ul. Inovecká 5048, Topoľčany, tel.: 038/5324301

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989