• Teoretické vyučovanie

        •                                                                            

          Teoretické vyučovania prebieha v budove školy na Tovarníckej ulici 1609 v Topoľčanoch.