Nadstavbové štúdium

  • je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov za účelom získania maturity
  • organizované je len dennou formou, t. j. 4x v týždni teória + 1 deň prax
  • štúdium je dvojročné a nadväzuje na príslušný učebný odbor
  • v šk. roku 2023/24 sa budú otvárať nasledujúce študijné odbory:
    • 2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia pre absolventov odborov autoopravár-mechanik, autoopravár - elektrikár, elektromechanik a iných elektrotechnických zameraní
    • 6403 L  podnikanie v remeslách a službách - univerzálny odbor pre absolventov viacerých 3-ročných učebných odborov
  • prijímacie skúšky sa konajú v poslednom júnovom týždni resp. na konci augusta na základe kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijných odborov nadstavbového štúdia, ktoré zverejníme na konci apríla 2023.

 

Prihlášky na nadstavbové štúdium nadväzujúce na príslušné učebné odbory nájdete v pravom menu na našej web stránke v sekcii Prijímacie skúšky: Prihlaska_NS_2023_podnikanie_v_remeslach_a_sluzbach.xls, Prihlaska_NS_2023_elektrotechnika.xls

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre šk. rok 2023/24 sú zverejnené tu: Kriteria_prijmacich_skusok_2023.24_nadstavbove_studium.pdf

Študijný poriadok pre žiakov, ktorí študujú podľa individuálnych učebných plánov: Individualny_UP_studiny_poriadok.docx

   

 

 

 

 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989