6489 H hostinský 6456 H kaderník 2487 H 01 autoopravár-mechanik 2439 H lakovník 2487 H 02 autoopravár-elektrikár 3678 H inštalatér 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Učebné odbory

6489 H hostinský

 
  • 3-ročný učebný odbor (končí výučným listom)
  • absolventi zvládajú jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v gastronomických zariadeniach pri bežných prevádzkach a aj pri slávnostných príležitostiach
  • naučia sa pripravovať miešané nápoje, jednoduché a zložité jedlá, minútky, šaláty, múčniky, dokončovať jedlá pred hosťom a pripravovať slávnostné tabule
  • uplatnia sa v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov, penziónov a ostatných gastronomických zariadení, príp. ako živnostníci
  • žiaci vykonávajú odborný výcvik  na školských prevádzkach Denný bar Lúč + Jedáleň Slniečko, kde pod vedením odborných pedagógov vykonávajú aj produktívnu prácu
  • počas štúdia žiaci môžu absolvoať prax aj v reštauráciách a hoteloch topoľčianskeho regiónu
  • škola nadviazala spoluprácu aj s hotelom Crocus na Štrbskom plese, kde žiaci tiež môžu absolvovať praktické vyučovanie
  • po dovŕšení 18 roku sa môžu zúčastniť žiaci aj zahraničnej praxe v hoteloch na Cypre a v Grécku
  • v rámci záverečnej skúšky môžu žiaci získať certifikát SOPK, ktorý je zárukou odbornosti v danej profesii uznávaný nielen u nás ale najmä v zahraničí
  • po vyučení je možné získať na škole maturitu v rámci denného nadstavbového štúdia v odbore spoločné stravovanie                                                                                

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989