6446 K kozmetik 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – „bezpečnostný technik“ 2411 K mechanik nastavovač 2697 K mechanik elektrotechnik

Študijné odbory

6446 K kozmetik

 
 

 

  • 4-ročný študijný odbor (s maturitou) pre absolventky ZŠ s dobrými vyučovacími výsledkami
  • náplňou praktického vyučovania je líčenie, depilácia, masáže, úprava obočia, rias a podobne
  • 4 dni v týždni teória + 1 deň prax v 1. ročníku
  • 3 dni v týždni teória + 2 dni prax v 2., 3. a 4. ročníku
  • odborný výcvik prebieha skupinovou formou vo vlastnom Salóne krásy + individuálnou formou v mnohých súkromných Kozmetických salónoch okresov Topoľčany, Bánovce n. B. a Partizánske, s ktorými škola uzatvorila zmluvy
  • počas štúdia je možné absolvovať rôzne doplňujúce kurzy (za poplatky - napr. aj vizážistický u renomovaných profesionálov) alebo po štúdiu sa prihlásiť na 2-ročné pomaturitné štúdium v odbore Vizážistka
  •      


                   

                    

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989