Projekty

Zapojenosť školy do projektov

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole techniky a služieb Topoľčany - projekt školy financovaný z prostriedkov EÚ cez OP Ľudské zdroje

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP - celoslovenský projekt - ŠIOV

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

– celoslovenský projekt - NÚCEM

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstvaDigipédia

– celoslovenský projekt riadený MŠVVaŠ SR

 

EDUNET – internetové pripojenie školy – celoslovenský projekt MŠVVaŠ SR a firmy SWAN 

 

Odborná  prax žiakov pre autoopravárenské odbory v autoservisoch v Nemecku – v spolupráci s firmou Junior Talents

 

STUDENT STYLE - odborná prax žiakov učebného odboru kaderník v spolupráci s firmou 100CZK v kaderníckych salónoch Českej republiky

 

English GO – celoslovenský projekt na podporu vyučovania anglického jazyka riadený MPC

 

Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018

„Vyučovanie 3D CAM systémov pre CNC stroje podľa požiadaviek praxe.“

 

Rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019

„Tomáš Baťa - podnikateľská ikona minulosti je inšpiráciou aj v súčasnosti.“

 

Odborná prax žiakov gastro odborov na Cypre a v Grécku, zabezpečovaná v spolupráci s firmou Global contract

Rozvojový projekt environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2019 "Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pomôže predchádzať dôsledkom zmeny klímy."

 


 

 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989