Identifikačné údaje Výzvy podľa § 9 ods. 9 zákona o VO Zverejňovanie zadávania zákazok podľa § 9 ods. 9 zákona o VO Textová podstrana

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďujeme na webovom sídle školy „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje:

IČO: 00351989

DIČ: 2021292383

Bankové spojenie: 7000 307 493/8180, Štátna pokladnica


Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Szabová (zást.riaditeľa pre TEČ) , príp. Mgr. Miloš Kováč (riaditeľ školy)


Kontakty:

Adresa školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany

Tel. : 038/5321256 , Fax : 038/5327212

E-mail: zdrsktoeko@nextra.sk ,  príp. souto@nextra.sk 

http://sostovar.edupage.sk

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989