• Identifikačné údaje

    • V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďujeme na webovom sídle školy „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

     Identifikačné údaje:

     IČO: 00351989

     DIČ: 2021292383

     Bankové spojenie: 7000 307 493/8180, Štátna pokladnica


     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Szabová (zást.riaditeľa pre TEČ) , príp. Mgr. Miloš Kováč (riaditeľ školy)


     Kontakty:

     Adresa školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany

     Tel. : 038/5321256 , Fax : 038/5327212

     E-mail: zdrsktoeko@nextra.sk ,  príp. souto@nextra.sk 

     http://sostovar.edupage.sk