• Prijímacie skúšky

    • Zverejnili sme kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov do 1.ročníka pre šk. rok 2024/25 pre absolventov 9.ročníka ZŠ :Kriteria_prijmacich_skusok_2024.25_SO_a_UO.pdf

     Zverejnili sme počty prijímaných žiakov do 1. ročníka v jednotlivých študijných a učebných odboroch: Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka.pdf

     Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre šk. rok 2024/25 zverejníme v máji 2024. 

     Zverejňujeme kritéria na prijímanie žiakov do externého štúdia zverejníme v máji 2024.

     Vzor odvolania pre žiakov, ktorí boli neprijatí, ale majú záujem o prijatie do daného vzdelávacieho odboru a chcú s určitosťou nastúpiť iba do daného vzdelávacieho odboru zverejníme po 17. máji 2024.