Prijímacie skúšky pre šk.rok 2023/24

Vzor odvolania pre žiakov, ktorí boli neprijatí, ale majú záujem o prijatie do daného vzdelávacieho odboru a chcú s určitosťou nastúpiť iba do daného vzdelávacieho odboru: Vzor_odvolania_2023.doc

Zverejnili sme kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov do 1.ročníka pre šk. rok 2023/24 pre absolventov 9.ročníka ZŠ : Kritéria do študijných a učebných odborov.pdf 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre šk. rok 2023/24 sú zverejnené tu: Kriteria_prijmacich_skusok_2023.24_nadstavbove_studium.pdf

Zverejňujeme kritéria na prijímanie žiakov do externého štúdia: Kriteria_pre_externe_studium_2023_24.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989